PL EN


2015 | 6 | 3 | 65-72
Article title

Przestrzeń medialna atrakcyjnym pozaszkolnym środowiskiem funkcjonowania adolescentów

Authors
Content
Title variants
Media Space – Attractive Out-of-School Environment for Adolescent Activity
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rzeczywistość generowana przez media zachęca młode pokolenie do swobodnego korzystania z technologii informacyjnych, a zwłaszcza z technologii mobilnych, z którymi uczniowie praktycznie się nie rozstają. Obecnie szkoła to najbardziej oddalone miejsce od rzeczywistego świata. Niestety, powiększa się przepaść pomiędzy tym, co młodzi ludzie robią poza szkołą, a tym, czym się w niej zajmują. Nauczyciel musi być świadomy tego, iż bez nowoczesnych metod komunikacji i przekazu informacji, a więc bez dostępu na zajęciach szkolnych do tematycznych portali internetowych, specjalistycznych kanałów telewizyjnych czy blogów eksperckich, trudno wyobrazić sobie przyszłość młodych pokoleń. Nauczyciele zamiast bezwzględnie zakazywać używania tych technologii, powinni zastanowić się, jak je konstruktywnie wykorzystać w procesie dydaktyczny. W nowoczesnym podejściu do edukacji nauczyciel ma być do72 radcą ucznia w zdobywaniu umiejętności, facylitatorem, przewodnikiem po coraz bardziej skomplikowanych, często hipermedialnych strukturach informacyjnych. Słowa kluczowe
EN
Reality generated by media encourages young generation to use information technologies freely, especially mobile technologies which are used by pupils almost all the time. Today the school is a place most remote from the real world. Unfortunately, the gap between what pupils do in and out of school is dramatically growing. The teacher must realize that without modern communication methods and information transfer that classes without access to Internet portals, thematic TV channels or expert blogs mean no future for young generations. Therefore teachers, instead of banning the use of these technologies, should think about their constructive implementation into didactics. In modern educational approach the teacher should assist their pupil in acquiring skills, facilitate the process and guide through more and more complicated, very often hypermedia, information structures.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
65-72
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Anderson P. (2007): What is Web 2.0? Ideas, Technologies and Implications for Education. Report for JISC TechWatch, http://www.jisc.ac.uk/media/documents/ techwatch/tsw0701b.pdf (24.01.2014).
  • Bauman Z. (2006): Płynna nowoczesność, Kraków.
  • Drożdż M. (2005): Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, Tarnów.
  • Fedirko J. (2009): Einsteiniana, „Alma Mater” nr 114.
  • Feinberg W., Soltis J.S., (2000): Szkoła i społeczeństwo, Warszawa.
  • Goban-Klas T. (2012): Nowa edukacja medialna w społeczeństwie ryzyka i katastrof, http://www.edunews.pl/edukacja-na-co-dzien/media-i-edukacja/1397 (10.06.2012).
  • Krzysztofek K. (2009): Zdekodowane kody, [w:] Maj A., Derda-Nowakowski M. (red.), Kody McLuhana, topografia nowych mediów, Katowice.
  • Pęczkowski R. (2010): Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie edukacji, Rzeszów.
  • Wrońska M. (2012): Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d6ffa45-9bcf-4c6e-8670-394fe3f70558
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.