PL EN


2015 | 91 Film między muzyką pop a popkulturą | 181-201
Article title

Marek Majer Libkow. Producent-pasjonat

Authors
Title variants
EN
Marek Majer Libkow. Producer with a Passion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Marek Libkow (ur. 1890, Widujce; zm. 1948, Nowy Jork) był najambitniejszym producentem polskiego kina w międzywojniu. Urodził się w rodzinie żydowskiej. Pierwsze doświadczenia filmowe zdobywał w kinematografii rosyjskiej, do Polski przybył w okresie I wojny światowej. Od 1922 r. pracował w kolejnych zakładanych przez siebie spółkach. Produkował głównie filmy ukazujące walkę Polaków o odzyskanie niepodległości: „Przedwiośnie”, „Na Sybir” i „Rok 1914” w reżyserii Henryka Szaro oraz „Młody las”, „Róża”, „Kościuszko pod Racławicami” – reżyserowane przez Józefa Lejtesa. Wyprodukował też film religijny „Pod Twoją obronę” – największy sukces kasowy międzywojnia. Po wybuchu II wojny światowej Libkow wyjechał do USA. Próbował zainteresować producentów amerykańskich wydarzeniami w okupowanej Polsce. W Hollywood był konsultantem filmu „None Shall Escape” (1944) – pierwszego obrazu, w którym pokazano mordowanie Żydów przez Niemców. Samodzielne próby działań produkcyjnych tak w Hollywood, jak i w Nowym Jorku nie przyniosły efektów.
EN
Marek Libkow (b. 1890, Widujce; d. 1948, New York) was the most ambitious film producer of Polish cinema in the interwar period. He was born into a Jewish family. He gained his first film-making experience in the Russian cinematography. He moved to Poland in the period of the World War I. Since 1922 he worked successively in companies established by himself. He mainly produced films showing the Polish struggle for independence: „Early Spring”, „Exile to Siberia”, „1914” – directed by Henryk Szaro, and „Young Forest”, „The Rose”, „Kościuszko at Racławice” – directed by Józef Lejtes. He also produced a religious film „Beneath Thy Protection” – the biggest blockbuster of the interwar period. Following the outbreak of World War II Libkow emigrated to the USA. He tried to interest American film producers in events taking place in occupied Poland. In Hollywood he was a consultant for the film „None Shall Escape” (1944) – the first film which shows Jews being murdered by the Germans. His independent attempts at producing both in the Hollywood and in New York brought no effects.
Keywords
Contributors
author
  • Instytut Historii, Polska Akademia Nauk
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d799b9e-96ee-44db-b752-57317317f457
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.