PL EN


2016 | 10 |
Article title

Zabawy wokół tekstu poetyckiego w profilaktyce logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie wiersza J. Brzechwy „Kwoka”

Content
Title variants
EN
Playing with a poetic text in preventive speech therapy for preschool children on the example of J. Brzechwa’s poem “Kwoka”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy profilaktyki logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym. Zaprezentowano grupowe ćwiczenia i zabawy logopedyczne, skoncentrowane wokół tekstu poetyckiego z zakresu literatury dziecięcej. Omówiono kolejno: ćwiczenia słuchowe, oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, logorytmiczne oraz słownikowe i frazeologiczne przeznaczone do realizacji w grupie dzieci w wieku przedszkolnym. Wyznacznikiem tematu i nazwy ćwiczeń jest świat przedstawiony w wierszu „Kwoka” J. Brzechwy.
EN
The article concerns the prevention speech therapy in preschool children. It presents group exercises and speech therapy games focused on a poetic text from the field of children's literature. The author describes listening, breathing, phonatory, articulatory, and vocabulary and phraseology exercises for the preschool children group. The theme and the name of the exercises are determined by the world presented in the poem "Kwoka" by J. Brzechwa.
Year
Issue
10
Physical description
References
 • Brzechwa J., Kwoka, Kraków 2013.
 • Cieszyńska J., Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji, Kraków 2001.
 • Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do szóstego roku życia, Kraków 2008.
 • Cieszyńska-Rożek J., Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci : z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Kraków 2013.
 • Florkiewicz V. (red.), Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć, Łódź 2010.
 • Grabias S., Teoria zaburzeń mowy : perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego. In S. Grabias, M. Kurkowski (red.), Logopedia : teoria zaburzeń mowy, Lublin, 2012, s. 15-72.
 • Jastrząb J., Gry i zabawy w terapii pedagogicznej, Warszawa 1994.
 • Panaś R., Baw się z nami sylabami : ćwiczenia i zabawy logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, Kraków 2013.
 • Sochacka J., Teksty do ćwiczeń dykcyjnych. In Przedszkole Nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka [online], 2016 [dostęp: 2016-12-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.przedszkole64.waw.pl/edukacja_rodzica/publikacje_nauczycieli/teksty_do_cwiczen_dykcyjnych-opracowala_mgr_joanna_sochacka/.
 • Sołtys-Chmielowicz A., Zaburzenia artykulacji : teoria i praktyka, Kraków 2008.
 • Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1998.
 • Toczyska B., Zacznij od samogłoski : samogłoska w logopedii artystycznej, Gdańsk 2016.
 • Zagadki dla dzieci o zwierzętach wiejskich. In Zagadki dla dzieci [online], 2013 [dostęp: 2016-12-02]. Dostępny w World Wide Web: http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+zwierz%C4%99tach+wiejskich?page=0.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d79b29a-9f21-48ae-ad0a-6dc808889a60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.