PL EN


2019 | 11/12 | 82-102
Article title

Bezpieczeństwo informacyjne Przeczypospolitej w dobie "Fake News" - przykłady wykorzystania mediów cyfrowych w szerzeniu dezinformacji

Authors
Content
Title variants
EN
Information Security of the Republic of Poland in the age of "Fake News" - example of misinformation in digital media
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym ze współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego Polski są wrogie oddziaływania w sferze informacyjnej. Dla Federacji Rosyjskiej dezinformacja stanowi efektywny oręż w konfrontacji z Zachodem. Kampanie dezinformacyjne ukierunkowane na niszczenie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, deprecjacja potencjału militarnego czy podsycanie animozji i poczucia zagrożenia wśród określonych grup społecznych to zaledwie kilka przykładów tego typu działań. Niniejsze opracowanie stanowi próbę identyfikacji i analizy wybranych przykładów dezinformacji w krajowej przestrzeni informacyjnej.
EN
One of the modern threats to Poland’s national security are hostile influences in the information sphere. For the Russian Federation, disinformation is an effective weapon in confrontation with the West. Disinformation campaigns aimed at destroying Poland’s image on the international stage, the depreciation of military potential or fueling animosities and feelings of danger among specific social groups are just a few examples of this type of activity. This study is an attempt to identify and analyze selected examples of misinformation in the national information space.
Year
Issue
Pages
82-102
Physical description
Dates
published
2020-02-17
Contributors
 • Wydział Intormacji Internetowej Centrum Operacyjne MON
References
 • Batorowska H., Walka informacyjna: uwarunkowania, incydenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017.
 • Batorowska H., i in., Media jako instrument wpływu informacyjnego i manipulacji społeczeństwem, Libron, Kraków 2019.
 • Benková L., The rise of Russian disinformation in Europe, „Fokus” 2018, nr 3.
 • Darczewska J., Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej, operacja krymska – studium przypadku, „Punkt Widzenia” 2014, nr 2.
 • Darczewska J., Środki aktywne jako rosyjska agresja hybrydowa w retrospekcji. Wybrane problemy, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2018, nr 18.
 • Darczewska J., Wojna informacyjna Rosji z Zachodem. Nowe wyzwanie?, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego – wydanie specjalne” 2010.
 • Darczewska J., Żochowski P., Środki aktywne – rosyjski towar eksportowy, „Punkt Widzenia” 2017, nr 64.
 • Goban-Klas T., Media i terroryści, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • Kacała T., Dezinformacja i propaganda w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 2.
 • Kuczma K., Dezinformacja jako instrument zwalczania polskich planów dywersyfikacji źródeł energii, „Securitologia” 2016, nr 2.
 • Orzechowski M., Koncepcja walki informacyjnej jako element strategii bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Wojna w Donbasie jako case study zastosowania elementów walki informacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.
 • Pacek B., Wojna hybrydowa na Ukrainie, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2018.
 • Panecki T., Smoliński J., Misja wojska. Strategia i bezpieczeństwo państwa. Szkice o siłach zbrojnych, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2019.
 • Pisarska K. i in., Rosyjska wojna dezinformacyjna przeciwko Polsce, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Warszawa 2017.
 • Świerczek M., „System matrioszek”, czyli dezinformacja doskonała. Wstęp do zagadnienia, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2018, nr 19.
 • Volkoff V., Dezinformacja. Oręż wojny, Wydawnictwo Delikon, Warszawa 1991.
 • Wojtaszek A., Myśl polityczna w XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, t. 1, Teoria – historia – współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
 • Ziółkowski J., Syndrom oblężonej twierdzy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d7cfb4f-0b80-4c5d-826d-0ff5029cff7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.