PL EN


2015 | XVII (XXVI) | 115-127
Article title

Art absorbed by the Web

Authors
Content
Title variants
PL
Sztuka zagarnięta przez sieć
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The object of this study is to analyse the impact of the Web on art. For this purpose I have made a distinctions between Net Art, which emerged in the 1990s and has been developing up till now, and the phenomenon of art on the Web, which views the Web as an exhibition space. Examinig the first case, I will mention such features of Net Art as networking, the rhizome, hyper-textuality, multi-subjectivity and framed objects. In the second case, I will have a closer look at several types of museums on the Web, including ordinary galleries in the form of digitalised image collections of art, galleries or museums which use augmented technologies, and galleries designed in the 3D graphic environment. I will also outline a broader perspective on the influence of technology on art and examine its paradigm, consisting in the accommodation of art on the Web at least in the two ways shown in the study. I will use some examples of net art works created in recent years, and will visit some museums on the Net. This approach assumes that the development of the Web has been a breakthrough in the history of art, which is reflected in its impact on the arts on a previously unprecedented scale. One could even say that in this case, the impact is total. The Web has not only become a medium that allows us to extend the boundaries of art, but owing to its spatial character allowing it to become an exhibition space, it has even taken over the functions of the traditional art scene. Hence, I believe that the development of technology, especially the Internet, is a turning point for the arts in their development and in the methods of their presentation and archiving
PL
Przedmiotem artykułu jest przeanalizowanie wpływu Sieci na sztukę. W tym celu wyróżniono dwa główne aspekty tego zjawiska, tj. powstały na początku lat 90. XX wieku i rozwijający się do dzisiaj Net Art oraz traktowanie Sieci jako przestrzeni wystawienniczej. W pierwszym z aspektów wymieniono cechy Net Artu, takie jak usieciowienie, rhizomatyczność, hipertekstualność, wielopodmiotowość, szkieletowość. Przy omawianiu drugiego aspektu wymieniono kilka rodzajów muzeów w Sieci, w tym zwykłe galerie w postaci zobrazowanych zbiorów dzieł sztuki, galerie muzeów wykorzystujące technologie augmentalne oraz galerie powstałe w środowisku graficznym 3d. Wskazano również na szerszą perspektywę oddziaływania nowych technologii na sztukę, podkreślając jej paradygmatyczność, co wyraża się w zawłaszczaniu, przynajmniej na dwa wskazane w artykule sposoby, sztuki przez Sieć. W artykule posłużono się szeregiem przykładów dzieł sieciowych, powstałych w ostatnich latach, oraz muzeów w sieci. Autor zakłada, że rozwój Sieci miał przełomowe znaczenie dla sztuki, co wyraża się w niespotykanym wcześniej zakresie oddziaływania na sztukę – można powiedzieć, że w tym przypadku, wręcz w totalnej skali. Sieć nie tylko stała się medium umożliwiającym poszerzenie granic sztuki, ale poprzez swój przestrzenny i wystawienniczy charakter zagarnęła nawet sztukę historyczną. Autor uważa więc, że rozwój technologii, w tym szczególnie Sieci jest punktem zwrotnym w rozwoju sztuki oraz w sposobie jej prezentacji i archiwizacji.
Year
Volume
Pages
115-127
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Department of Aesthetics Institute of Philosophy Jagiellonian University, Kraków, Poland, Department of the Theory of Media Arts Faculty of Intermedia Academy of Fine Arts, Kraków, Poland
References
 • Callieri Marco, Leoni Chiara, Dellepiane Matteo, Scopigno Roberto (2013) Artworks narrating a story: a modular framework for the integrated presentation of three-dimensional and textual contents, “18th International Conference on 3D Web Technology”, June, pp. 167-175 (http://vcg.isti.cnr.it/Publications/2013/CLDS13).
 • Christine Paul (2003) Digital Art, London: Thames and Hudson.
 • Droitcour Brian (2014) The Perils of Post-Internet Art, “Art in America”, Oct. 30, (http://www.artinamericamagazine.com/news-features/magazine/the-perils-of-post-internet-art).
 • Grau Oliver (2003) Virtual Art. From Illusion To Immersion, Cambridge, Mass. and London: The MIT Press.
 • Green Rachel (2004) Internet Art, London: Thames and Hudson.
 • Kluszczyński Ryszard W. (2010) Strategies of interactive art, “Journal of Aesthetic & Culture”, Vol. 2 (http://www.aestheticsandculture.net/index.php/jac/article/view/5525).
 • Lopes McIver D. (2007) Conceptual Art Is Not What It Seems, [in:] P. Goldie, E. Schellekens (eds.), Philosphy and Conceptual Art, Oxford: Claredon Press, pp. 246-247).
 • Manovich Lev (2001) The Language of the New Media, Cambridge, Mass. and London: The MIT Press.
 • Marco Pis M. (2009) Virtually Real Museums: Challenges and opportunities of virtual reality in the Art Museum Context (Part I/II), “Interartive. A platform for contemporary art and thought”, (http://interartive.org/2009/11/virtual-museums).
 • Sommerer Christa, Mignonneau Laurent (2012) Wonderful Life: Interactive Art by Sommerer & Mignonneau, [in:] R.W. Kluszczyński (ed.), Wonderful Life. Laurent Mignonneau, Christa Sommerer, Gdańsk: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, pp. 151-156.
 • Urban Richard, Marty Paul, Twidale Michael (2007) A Second Life for Your Museum: 3D Multi-User Virtual Environments and Museums, in: D. Bearman (eds.). Museums and the Web 2007: Proceedings, Toronto: Archives & Museum Informatics. (http://www.archimuse.com/mw2007/papers/urban/urban.htm, http://www.archimuse.com/mw2007/speakers/index.html).
 • Wójtowicz Ewa (2008) Net art, Kraków: Rabid.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-9278
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d82ce70-7b1d-4ea6-9b57-a63107101a97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.