PL EN


2020 | 111 Zmysły i afekty | 274-281
Article title

Z bliska i z daleka

Title variants
EN
From Near and Far
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzowaną książkę Michała Piepiórki Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej (2019) autor uznaje za inspirującą i kompetentną próbę zbadania, jak rodzime kino fabularne (z lat 1989-2013) opowiadało o polskiej rzeczywistości po roku 1989, czyli po przełomie ustrojowym. Autor recenzji przedstawia założenia metodologiczne badacza, precyzuje jego zainteresowania tematyczne (skupione wokół kwestii gospodarczych), sugeruje też pewne uzupełnienia dotyczące bibliografii. Za jeden z największych atutów książki Piepiórki recenzent uznaje jego założenie, by właściwie całkowicie zrezygnować z estetycznego wartościowania dzieł filmowych na rzecz zdystansowanej interpretacji tych wszystkich tytułów, które wydają się istotne w kontekście przedsięwziętego działania badawczego.
EN
Michał Piepiórka’s book Rockefellerowie i Marks nad Warszawa. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej [The Rockefellers and Marx over Warsaw: Polish Feature Films Vis-a-vis the Economic Transformation] (2019) is reviewed as an inspiring and competent attempt to investigate how domestic feature movies (from the period of 1989 to 2013) reflected Polish reality after 1989 (i.e. the time of political transformation). The reviewer presents Piepiórka’s methodological premises, specifies his adequately restricted thematic interests (which revolve around economic issues) and offers some bibliographic suggestions. Piepiórka’s decision to abandon the aesthetic evaluation of the movies (in favour of a rigorous interpretation of all works that seem relevant for his research task) is considered as one of the most important merits of his book.
Year
Pages
274-281
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
  • Geertz, C. (2005). Interpretacja kultur: wybrane eseje (tłum. M. M. Piechaczek). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Jachymek, K. (2012). Szczenięcy kapitalizm. Portret dziecka w filmach Waldemara Szarka. W: A. Ossowska-Zwierzchowska (red.), Zobaczyć dziecko. Literackie i filmowe portrety dziecka w Polsce w XX wieku (ss. 199-216). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  • Kosterska, A. (2015). Czarny scenariusz. Strategie obrazowania potransformacyjnego Górnego Śląska w „Sercu z węgla” i „Benku”. Teksty Drugie, (6), ss. 229-244.
  • Leder, A. (2011). Lata 90.: co symbolizowały „Psy”. Dwutygodnik, (58). https://www.dwutygodnik.com/artykul/2273-lata-90-co-symbolizowaly-psy.html
  • Osiatyński, W. (2004). Rzeczpospolita obywateli. Warszawa: Rosner & Wspólnicy.
  • Piepiórka, M. (2019). Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.
  • Puto, K. (2016). Film jako „chłopiec z Marriotta”. Ideologia kina polskiej transformacji (1987-2005) – praca magisterska (niepublikowana). https://www.academia.edu/28-430290/Film_jako_ch%C5%82opiec_z_Marriotta_._Ideologia_kina_polskiej_transformacji_1987_2005_
  • Walas, T. (2003). Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie: rekonesans. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d8b2ef5-9e49-43c5-af65-5d856901e9db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.