PL EN


2020 | 19 | 3 | 128-143
Article title

Sędzia rodzinny – prawnik, praktyk, człowiek

Authors
Content
Title variants
EN
FAMILY JUDGE – L AWYER, PRACTITIONER, HUMAN
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W sprawach rodzinnych i nieletnich, w których występuje problem dziecka krzywdzonego bardzo ważne jest profesjonalne prowadzenie postępowania przez sędziego. Autorka praktykujący sędzia – przedstawia w artykule problemy i trudności w codziennej pracy sędziego z różnych perspektyw: prawnych, orzeczniczych, organizacyjnych i psychologicznych. Opisuje zakres współpracy sądów z innymi instytucjami i specjalistami mającymi wpływ na pracę orzeczniczą sędziów. Artykuł stanowi głos w dyskusji na temat potrzeby dokonania systemowych zmian w zakresie sądownictwa rodzinnego, szczególnie tam, gdzie niezbędna jest szybka i profesjonalna pomoc dziecku. Porusza zagadnienie braku wsparcia dla sędziów zagrożonych wypaleniem zawodowym.
EN
In family-oriented and juvenile cases, in which a child is abused, it is most important for a judge to professionally conduct a proceeding. The author, as a practicing judge, presents in the article the current situation of family court judges from various perspectives: legal, jurisprudence, organizational and psychological. She describes the scope of cooperation between courts and other institutions and specialists, as well as numerous problems that affect the judicial ruling. The author also indicates the need for systemic changes in the matter of family and juvenile court, especially where quick and professional child support is needed. The elaboration also addresses theissue of lack of s upport for judges at risk of job burnout.
Year
Volume
19
Issue
3
Pages
128-143
Physical description
Contributors
author
  • Sąd Okręgowy w Gdańsku
  • Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d8f99c7-abb5-4200-b69f-09d062714cd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.