PL EN


2011 | 2/2011 (32) | 193-204
Article title

Instytucjonalizacja Wikipedii - prawie jak hipisi

Content
Title variants
EN
Institutionalization of Wikipedia - almost like hippies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wokół Wikipedii - sieciowej encyklopedii tworzonej w modelu open source - od czasu jej powstania skupiona jest liczna grupa redaktorów, określana mianem "społeczności Wikipedystów". Polska edycja projektu jest jedną z największych pod względem liczby artykułów. W wyniku interakcji kilku tysięcy osób regularnie wnoszących swój wkład i uczestniczących w życiu społeczności Wikipedystów powstały instytucje o różnym stopniu złożoności i o różnym stopniu stabilności. Artykuł przedstawia wyniki badania jakościowego, którego celem było określenie, na jakim etapie procesu instytucjonalizacji znajdują się wybrane struktury w polskiej edycji Wikipedii. Ze względu na dynamicznie zmieniające się otoczenie procesy instytucjonalizacji zachodzą w niej w sposób szybszy niż w organizacjach, w których otoczenie jest bardziej stabilne.
EN
Wikipedia - the Internet open source encyclopaedia - since its foundation gathers a large group of editors labelled "the society of Wikipedians". The Polish project is one of the biggest in terms of the number of articles. As a result of the interactions of few thousand people, regularly contributing to the project and participating in the community activities, many institutions, differing in the degree of complexity and stability, have emerged. The paper covers the results of a qualitative research aimed to determine what phase of the institutionalization process the selected Polish Wikipedia structures have reached. Since the organization operates in a high-velocity environment, the whole process is much faster in comparison to the entities, where the environment is more stable.
Keywords
Year
Issue
Pages
193-204
Physical description
Dates
published
2011-05-30
Contributors
References
 • Alexa.com 2010. Alexa: the Web Information Company, http://www.alexa.com, dostęp 7.06.2010.
 • Berger, P. i T. Luckmann 2010. Spo􀃯eczne tworzenie rzeczywisto􀄂ci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bogdanovych, A. 2007. Virtual Institutions, nieopublikowana rozprawa doktorska, Sydney: University of Technology.
 • Burrell, G. i G. Morgan 1979. Sociological paradigms and organizational analysis, London: Heinemann.
 • Bourgeois, J.T., III i K. Eisenhardt 1988. Strategic Decision Processes in High Velocity Environments: Four Cases in the Microcomputer Industry. Management Science, nr 7 (34), s. 816–835.
 • Goode, S. 2005. Something for nothing: management rejection of open source software in Australia’s top firms. Information and Management, nr 5 (42), s. 669–681.
 • Gąciarz, B. 2004. Instytucjonalizacja samorz􀃈dno􀄂ci. Aktorzy i efekty, Warszawa: IFiS PAN.
 • Hung, S.C. 2000. Institutions and systems of innovation: an empirical analysis of Taiwan’s personal computer competitiveness. Technology in Society, nr 2 (22), s. 175–187.
 • Konecki, K. 2000. Studia z metodologii bada􀃱 jako􀄂ciowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kostera, M. 2003. Antropologia organizacji. Metodologia bada􀃱 terenowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kostera, M., Kownacki, S. i A. Szumski 2002. Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna, w: A.K Koźmiński i W. Piotrows(red.) Zarządzanie: Teoria i praktyka, s. 311–395. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Marshall, C. i G.B. Rossman 2006. Designing Qualitative Research, Thousand Oaks–London– New Delhi: Sage Publications.
 • Mateos-Garcia, J. i W.E. Steinmueller 2003. The Open Source Way of Working: A New Paradigm for the Division of Labour in Software Development? SPRU Electronic Working Paper Series, nr 92. SPRU – Science and Technology Policy Research, Sussex: University of Sussex.
 • Mateos-Garcia, J. i W.E. Steinmueller 2008. The institutions of open source software: Examining the Debian community. Information Economics and Policy, nr 4 (20), s. 333–344.
 • Merges, R.P. 2004. From Medieval Guilds to Open Source Software: Informal Norms, Appropriability Institutions, and Innovation, Conference on the Legal History of Intellectual Property, Madison.
 • Muller-Seitz, G. i G. Reger. 2010. „Wikipedia. The Free Encyclopedia” as a Role Model? Lessons for Open Innovation from an Exploratory Examination of the Supposed Democratic-anarchic Nature of Wikipedia. International Journal of Technology Management, nr 3/4 (52), s. 457–476.
 • North, D.C. 1990. Institutions, institutional change, and economic performance, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Raymond, E. 1999. The cathedral and the bazaar. Knowledge, Technology and Policy, nr 3 (12), s. 23–49.
 • Scott, W.R. 2001. Institutions and organizations, Thousand Oaks: Sage.
 • Szpunar, M. 2008. Internet a kultura daru: fenomen ruchu open source, w: I.S. Fiut (red.) Filozoficzne i kulturoznawcze rozwa􀄝ania o duchowo􀄂ci i komunikowaniu, Idee i Myśliciele, t. 10, s. 99–112. Kraków: AGH.
 • Tenenberg, J. 2008. An institutional analysis of software teams. International Journal of Human-Computer Studies, nr 7 (66), s. 484–494.
 • Tolbert, P. i L.G. Zucker 1999. The Institutionalization of Institutional Theory, w: S.R. Clegg i C. Hardy (red.) Studying Organization: Theory and Method, s. 169–184. London: Sage.
 • Tomaszewski, A. 2009. Open Source – przykład modelu organizacji funkcjonującej w warunkach dużej zmienności. Przegląd organizacji, nr 5 (84), s. 19–22. Wikistats. 2010. Wikimedia Statistics, http://stats.wikimedia.org/PL/, dostęp 7.06.2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d900918-694f-4b7d-934c-e3288241b64b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.