PL EN


2015 | 225 | 102-112
Article title

Specjalista czy „wstukiwacz” – postrzeganie zatrudnienia w centrum usług finansowo-księgowych

Content
Title variants
EN
Specialists or “number crunchers” – the image of employment in financial shared services centres
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach Kraków stał się jednym z najważniejszych miast lokowania centrów usług wspólnych przez światowe korporacje. Celem artykułu jest poznanie sposobu postrzegania pracy w centrach outsourcingowych na podstawie opinii zatrudnionych tam pracowników. Przeprowadzona analiza badawcza wykazała, że praca w centrach usług finansowo-księgowych jest szansą dla młodych ludzi na rozpoczęcie interesującej kariery, szybki awans oraz możliwość rozwoju zawodowego w środowisku międzynarodowym. Łatwość zatrudnienia w innym centrum usług oraz otwarta ścieżka kontynuacji kariery w działach ekonomiczno-finansowych tradycyjnych przedsiębiorstw jest potencjalną szansą na zmiany, które urozmaicają wykonywanie powtarzalnych i rutynowych procesów księgowych, oraz sposobem na radzeniem sobie ze stosunkowo płytką hierarchią.
EN
According to Tholons’ Top 100 Outsourcing Destinations report, Krakow is the best location for Business Service Centres in Europe. The financial SSC workforc consists mainly of young graduates. In general, they are seen as experts in finance and accounting. On the other hand, it is often believed they are treated as number crunchers with little chance of professional development. The purpose of this article is to examine the image of employment in financial SSC. We have conducted a survey among employees, with special focus on job satisfaction. In particular, we have analysed the motivation to start a career in SSC, perceptions of current duties and the prospect of future development.
Year
Volume
225
Pages
102-112
Physical description
Contributors
References
 • Bilans Kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie (2012), Raport końcowy z przeprowadzonych badań, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ/Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji UJ, Kraków, wrzesień.
 • Górecki J., Jasińska M., Polkowski M., Karpiesiuk Ł. (2013), Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, ABSL, Warszawa.
 • Koczar J. (2008), Korzyści z outsourcingu rachunkowości a przeniesienie odpowiedzialności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia”, nr 11.
 • Michalska-Sabal A., Chrześcijanek A., Guzik E. (2013), Sektor usług biznesowych w Małopolsce. Stan i perspektywy rozwoju, WUP, Kraków.
 • Nadolna B. (2006), Identyfikacja kosztów outsourcingu w rachunkowości, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1139.
 • Radło M.-J. (2013), Offshoring i outsourcing. Implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw. SGH, Warszawa.
 • Szewc W., Jeżowska D. (2008), Outsourcing rachunkowości – propozycje dla standardu krajowego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 103.
 • Szukalski S. (2012), Procesowe i organizacyjne innowacje w centrach usług wspólnych, „Acta Universitatis Łodziensis Folia Oeconomica”, nr 268.
 • Świetla K. (2010), Outsourcing usług finansowo-księgowych – warunki współpracy partnerów, „Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 14.
 • Świetla K., (2010), Zakres funkcjonowania usług outsourcingowych w rachunkowości na przykładzie IBM, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 816.
 • Tobór-Osadnik K., Wyganowska M., Kabalski P. (2012), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a homo sovieticus i postawy pracownicze polskich księgowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 65(121).
 • Trocki M. (2001), Outsourcing, PWE, Warszawa.
 • Wołowiec T. (2007), Outsourcing usług księgowych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 3.
 • [www 1] www.tholons.com/nl_pdf/Whitepaper_December_2013.pdf (dostęp: 18.03.2014).
 • [www 2] www.aspire.org.pl/pl (dostęp: 21.03.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d9321d3-32b9-4a5a-93b1-2b205bb42817
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.