PL EN


2011 | LXXXIII (83) | 397-421
Article title

Wybrane teorie rozwoju regionalnego oraz lokalnego a rynek pracy

Content
Title variants
EN
Selected theories according to regional and local development in context of labour market
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In contemporary world there are numerous socio-economic events. It becomes to count them among intensive transformations in regional development. This article is a trial to seize the most important conceptions according to regional (and local) development (in the context of labour market). It was told more over (among others) processes of polarization and networking. In the end of the article it was also paid attention to another important phenomenons playing meaningful role in regional development (for example clusters), also Polish situation was taken into some consideration.
Year
Volume
Pages
397-421
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • KatedraPolityki Ekonomicznej, Uniwersytet Łódzki
References
 • Bardziński S. L., Kosiedowski W., Marszałkowska M., Ekonomiczne założenia rozwoju i restrukturyzacji regionu w warunkach transformacji systemowej, w: Bagdziński S. L., Maik W., Potoczek A. (red.), Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transfomacji systemowej, Toruń 1995.
 • Castells M., End of Millennium, Blackwell Publisher, Oxford 1998.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Chojnicki Z., Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań 1999.
 • Domański R., Gospodarka przestrzenna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.
 • Domański R., Miasto innowacyjne, Wyd. Nauk. PWN, Studia, t. CIX, Warszawa 2000.
 • Dorożyński T., Przyczyny regionalnych nierówności gospodarczych w świetle wybranych teorii, Studia Prawno-Ekonomiczne 2009, t. LXXX.
 • Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość, Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu – teoria i praktyka, Stawasz D. (red.), Wyd. UŁ, Łódź 2004.
 • Florida R., Toward the learning region, [w:] The Learning Region. Fundations, State of the Art, Future, eds R. Ruten, F. Boekema, Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK, Northampton MA, USA 2007.
 • Florida R., Toward the learning region, Futures 1995, vol. 27, no. 5.
 • Friedmann J., Urbanization, Planning and National Development, Beverly, Hills, California, London 1973.
 • Godlewska H., Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, WSHiFM, Warszawa 2001.
 • Gorzelak G., Trwałość i zmiana: historia, transformacja i przyszłość polskich regionów, Ekonomista 2000, nr 6.
 • Grzeszczak J., Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Wyd. PAN, Prace Geograficzne, nr 173, Wrocław 1999.
 • Hauser J., Postfordowski paradygmat przemysłowy, Gospodarka Narodowa 1994, nr 4.
 • Hirschman A. O., The Strategy of Economic Development, New Haven 1958. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. B. Matusiak, PARP, Warszawa 2005.
 • Isard W., Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie do nauki o regionach, PWN, Warszawa 1965.
 • Jażdżewska I., Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle metod matematycznych, Wyd. UŁ, Łódź 2008.
 • Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985.
 • Korenik K. S., Pięta M., Soczewka K., Współczesne tendencje rozwoju regionalnego, w: Kaźmierczak Z., Kryńska E. (red.),Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej – dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku, Acta Universitatis Lodziensis 2004, Folia Oeconomica, nr 174.
 • Krugman P., Fluctuations, instability, and agglomeration, National Bureau of Economic Research, Working Paper 1991, No. 3275.
 • Kryńska E., Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna, Wyd. UŁ, Łódź 1996.
 • Lambooy J. G., Complexity, formations and network, w: Smidt de M., Wever E. (eds), Complexes, formations and network, Nederlandse Geographische Studies, 132, Utrecht-Nijmegen 1991.
 • Lambooy J., Relational spaces and relational dynamics: the conditions of knowledge diffusion and innovation, w: Jakubowska P., Kukliński A., Zuber P. (eds), The Future of European Regions, Ministry of Regional Development, Warsaw 2007.
 • Lasuen J. R., Urbanisation and Development – the Temporal Interaction between Geographical and Sectoral Clusters, Urban Studies 1972, No. 10.
 • Lisowski P., Innowacyjność w teoriach rozwoju regionów, [w:] Wiedza, innowacyjność,
 • Loveridge R., A. L. Mok, Theories of Labour Market Segmentation, Martinius Nijhoff, The Hague 1979.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.
 • Murdoch J., Actor-networks and the evolution of economic forms: combining description and explanation in theories of regulation, flexible specialization and network, Environment and Planning A. 1995.
 • Myrdal G., Economic Theory and Underdeveloped Regions, London 1957.
 • North D. C., Structure and Change in Economic History, W. W. Norton, New York 1981.
 • Parysek J. J., Podstawy gospodarki lokalnej, UAM, Poznań 2001.
 • Piore M. J., Notes for a Theory of Labor Market Stratification, w: Edwards R. C., Reich M., Gordon D. M. (eds),Labor Market Segmentation, Lexington, Massachusetts, Toronto, London 1975.
 • Piore M. J., Sabel Ch. F., The Secondo Industrial Divide: Possibilities for Prosperity, Basic Books, New York 1984.
 • Pottier P., Axes de communications de developpement economique, Revue Economique 1963, no 1.
 • przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wyd. UŁ, Łódź 2004.
 • Radziwiłł A., Zróżnicowanie regionalne bezrobocia w Polsce. Perspektywy zrównoważonego rozwoju, Centrum Case, Warszawa 1999.
 • Ratajczak M., Infrastruktura w gospodarce narodowej, AE, Poznań 1999. Regionalny i lokalny rynek pracy (studium przypadku – łódzkiej gospodarki), Łódź 2009, mpis powiel.
 • Regulski J., Planowanie miast, PWE, Warszawa 1986.
 • Ryan P., Segmentation, Duality and the Internal Labour Market, w: Wilkinson F. (ed.), The Dynamics of Labour Market Segmentation, Academic Press, London 1981.
 • Sadowski A., Zajdel M., Wpływ globalizacji łańcuchów dostaw na rozwój gospodarczy, Polityka Gospodarcza 2009, nr 17–18.
 • Słodczyk J., Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Studia i Monografie, nr 298, Uniw. Opolski, Opole 2001.
 • Sokołowicz M. E., Region wobec procesów globalizacji – terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego), Wyd. UŁ, Łódź, 2008.
 • Stawasz D., Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wyd. UŁ, Łódź 2000.
 • Storper M. J,. Venables A. J., Buzz: face-to-face contact and the urban economy, Journal of Economic Geography 2004, No. 4.
 • Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. AE, Wrocław 2006.
 • Tarling R., The Relationship Between Employment and Output: Where Does Segmentation Theory Lead Us?, w: Wilkinson F. (ed.), The Dynamics of Labour Market Segmentation, Academic Press, London 1981.
 • Węcławowicz W., Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski, Wyd. PWN, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d96f23b-4712-4566-9420-63c5eda9d9a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.