PL EN


2018 | 523 | 43-53
Article title

Megaregionalizm handlowy UE – ASEAN. Wyzwania dla formatu region – region

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Megaregionalne porozumienie o wolnym handlu UE – ASEAN zdawało się naturalną konsekwencją ponadtrzydziestoletniej współpracy instytucjonalnej obu ugrupowań, tym bardziej zaskakujący jest fakt, iż po niespełna dwóch latach odstąpiono od negocjacji w formacie region – region na rzecz podejścia bilateralnego. Celem artykułu jest przybliżenie okoliczności niepowodzenia negocjacji porozumienia o wolnym handlu UE – ASEAN w formacie region – region, z uwzględnieniem optyki obu stron, jak również potencjalnych konsekwencji podjęcia rozmów w formacie bilateralnym UE – kraj członkowski ASEAN. Autorzy sformułowali tezę, iż niepowodzenie negocjacji UE – ASEAN w latach 2007-2009 miało swoje źródło w błędnym założeniu liderów europejskich co do możliwości wypracowania kompleksowego porozumienia handlowego z regionem Azji Południowo-Wschodniej postrzeganym wówczas w kategoriach jednolitego, dynamicznie integrującego się bloku dziesięciu państw. W artykule posłużono się następującymi metodami badawczymi: analiza źródeł pierwotnych, analiza statystyczno-opisowa, analiza krytyczna.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d985a44-658f-4d07-94ae-aa4f27b6b145
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.