PL EN


2017 | 497 | 73-87
Article title

Zasada przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zbadano problematykę zasady przejrzystości w polskim prawie zamówień publicznych. Analizie poddane zostały kwestie językowe związane z pojęciami przejrzystości oraz jawności. Relacje pomiędzy tymi pojęciami rzutują bowiem na prawidłową interpretację zasad przejrzystości i jawności na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych. W dalszej części podjęto rozważania o charakterze dogmatycznym w celu ustalenia powiązań prawnych pomiędzy wskazanymi zasadami. Umożliwiło to określenie treści zasady przejrzystości oraz jej funkcji w ramach Prawa zamówień publicznych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d989345-db41-4c45-a23b-201f5b41b658
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.