PL EN


2014 | 16 | 114-126
Article title

Zachipowana rzeczywistość?

Content
Title variants
EN
Chipped reality?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Technologia chipów RFID staje się standardową metodą znakowania towarów w przemyśle, handlu, logistyce i siłach zbrojnych, szybko zastępując przestarzały kod kreskowy. Chipy S-RFID wykorzystujące lokalizację satelitarną umożliwiają dokładną lokalizację oznakowanego obiektu w czasie niemal rzeczywistym. Coraz częściej pojawiają się fantastycznonaukowe w duchu pomysły i wizje znakowania ludzi implantowanymi biochipami RFID nowej generacji, które umożliwią, na przykład, odnajdywanie porwanych ludzi, śledzenie miejsca pobytu pewnych kategorii osób (na przykład zagubionych pacjentów chorych na alzheimera) czy żołnierzy na polu bitwy. Zagadnienie „etykietowania” ludzi budzi poważne kontrowersje i dylematy etyczne związane z dyskusją na temat „cyfrowego społeczeństwa nadzoru”, Orwellowskiego państwa Wielkiego Brata, ryzyka cyborgizacji oraz antynomii wolność/prawo do prywatności versus bezpieczeństwo.
EN
The RFID chip technology is becoming a standard method for product labelling in industry, trade, logistics and armed forces, quickly replacing the outdated bar codes system. S-RFID chips, using satellite locations, allow for identification of the precise location of a labelled product in almost real-time. There are ever more science fiction-like concepts and ideas of labelling people with implanted, new-generation RFID biochips which make it possible, among others, to find kidnapped people, pinpoint the exact location of certain groups of people (e.g. lost Alzheimer’s patients) or soldiers on a battlefield. Being highly controversial, the issue of “labelling” people poses ethical dilemmas relating to the debate on “a digital surveillance society,” Orwell’s Big Brother’s state, the risk of cyborgization, and the dichotomy between freedom/right to privacy and security.
Year
Issue
16
Pages
114-126
Physical description
Contributors
  • Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d9b8774-11ee-4335-b690-1de973aefdd8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.