PL EN


2014 | 5(31/1) | 395-410
Article title

Mniejszość niemiecka w życiu politycznym województwa opolskiego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
German Minority in Political Life of Opole Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Since 1989 the German minority in Opole Silesia has developed a strong organisation with the well‑conducted structures in whole region. Generally speaking, its associations have brought together Silesian people who declared theirs German origins. The activities of this minority have a social and cultural dimension, but also a significant political aspect. Its leaders have become professional politicians and are present at all levels of polish political life: local, regional and even national. Despite the fact that this is the strongest national minority in Poland, its representatives in polish parliament are less and less numerous. During the campaign preceding the parliamentary election in 2011 the leaders of German minority revealed their intention to open their electoral proposal to all inhabitants of Opole voivodeship.
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Lille 2 (Francja)
References
 • Bankowicz M., Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków 2006, Politika.
 • Berlińska D., Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości, Opole 1999.
 • Bourdieu P., Langage et pouvoir symbolique, Paris 2001, Points, Essais.
 • Daloz J.‑P., How Political Representatives Earn Legitimacy: A Symbolic Approach, „International Social Science Journal” 2009, Vol. 60, nr 196, [online] http://dx.doi.org/10.1111/j.1468‑2451.2010.01715.x.
 • Matelski D., Niemcy w Polsce w XX wieku, Warszawa–Poznań 1999.
 • Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, red. B. Berdychowska, Warszawa 1998.
 • Niemcy w Polsce. Artykuły z polskiej i niemieckiej prasy z lat 1989‑2010.
 • Die Deutschen in Polen. Artikel aus der deutschen und polnischen Presse aus den Jahren 1989‑2010, Gliwice–Opole 2010.
 • Nijakowski L.M., Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2006.
 • Nitschke B., Niemcy, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane elementy polityki państwa, red. S. Dudra, B. Nitschke, Kraków 2010.
 • Ogiolda K., Dr Berlińska: Mniejszość Niemiecka przegrała, PO rozczarowała, nto.pl, 28 XI 2010, [online]http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101128/NWYBORY 01/85928522.
 • Olwert P., Ryszard Galla. Jawna opcja niemiecka w polskim Sejmie, Newsweek.pl, 14 X 2011, [online] http://polska.newsweek.pl/ryszard‑galla–jawna‑opcja‑niemiecka‑w‑polskim‑sejmie,83363,1,1.html.
 • Polacy, Ślązacy, Niemcy. Studia nad stosunkami społeczno‑kulturowymi na Śląsku Opolskim, red. K. Frysztacki, Kraków 1998.
 • Pourcher Y., Votez tous pour moi! Les campagnes électorales de Jacques Blanc en Languedoc‑Roussillon (1986‑2004), Paris 2004, Fait Politique.
 • Szmeja M., Niemcy? Polacy? Ślązacy? Rodzimi mieszkańcy Opolszczyzny w świetle analiz socjologicznych, Kraków 2000.
 • Śmiełowska M., Obecności etniczne i narodowe na Śląsku Opolskim. Procesy kształtowania tożsamości i relacji międzygrupowych, Opole 1999, Studia i Monografie Uniwersytetu Opolskiego, 277.
 • Wiatr J.J., Socjologia polityki, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d9bc0cd-6b40-4ee6-a160-b29d47c08db5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.