Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 4(18) | 109-125

Article title

Konflikt lokalny w Brzezinach i jego społeczne skutki

Content

Title variants

EN
Local Conflict in Brzeziny and Its Social Consequences

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy konfliktu lokalnego, który powstał w wyniku zaniechania niemal w ostatniej chwili podjęcia decyzji o powołaniu powiatu brzezińskiego. Wywołało to bardzo żywe protesty mieszkańców Brzezin, które miały być siedzibą starostwa. źródłem konfliktu społecznego w Brzezinach, przejawiającego się w gwałtownych, zbiorowych protestach mieszkańców, polegających m.in. na blokowaniu przejazdu przez miasto, było nieutworzenie tam siedziby powiatu. Doprowadziło to do napięć w realizacji przez społeczność lokalną funkcji politycznej i funkcji wykonywania zadań publicznych. Skutkiem tego powstały opozycyjne wobec siebie grupy w łonie społeczności lokalnej. Jedną z nich była władza lokalna i związani z nią ludzie, drugą komitet protestacyjny, a w późniejszym okresie stowarzyszenie "Teraz Brzeziny". Efektem konfliktu lokalnego, zgodnie z jego modelowym ujęciem, jest wzajemne przystosowanie się stron. W Brzezinach proces przystosowania należy rozpatrywać jako przystosowanie pomiędzy stroną rządową a przedstawicielami społeczności lokalnej w formie kompromisu negocjacji prowadzących do rozwiązania problemu. W rezultacie doprowadzono do utworzenia powiatu brzezińskiego, choć nie w takich granicach, jak zakładał projekt pierwotny.
EN
The article describes a local conflict which arose when the decision on the establishment of the Brzeziny district (powiat) had been waived at the last moment. This resulted in strong protests of the inhabitants, who hoped that the district authorities would be located in Brzeziny. The conflict impaired the local community's ability to exercise its political function and to execute public tasks. Two opposed groups emerged in the local community: representatives of the local authority and people connected with them on the one hand, and the protest committee, later the Teraz Brzeziny (Time for Brzeziny) association, on the other. The consequence of this local conflict, taken as a model, is mutual adaptation of both opposing sides. In Brzeziny, the adaptation took the form of a compromise negotiations between the government authorities and local community's representatives, which brought a solution to the problem. As a result of the compromise, the Brzeziny district has been established, however not within the originally planned boundaries.

Contributors

  • Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Wsi i Miasta

References

  • Blok Z., 1996, "Władza lokalna" (w:) R. Cichocki (red.), Podmiotowość społeczności lokalnych: praktyczne programy wspomagania rozwoju, Poznań: "Media-G.T."
  • Kulesza M., 1998, Podstawowe kryteria podziału terytorialnego kraju na powiaty i województwa, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Departament Reform Ustrojowych Państwa.
  • Mlicki M., 1987, "Procesy intensyfikacji problemów społecznych" (w:) Socjologia problemów społecznych: teorie i rzeczywistość, Wrocław: Ossolineum.
  • Mlicki M., 1992, Konflikty społeczne. Pułapki i dylematy działań zbiorowych, Warszawa: IFiS PAN.
  • Starosta P., 2000, "Konflikt lokalny" (w:) M. Malikowski, Z. Seręga (red.), Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych: studia, komunikaty, eseje, Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
  • Surdej A., 2000, "Partycypacja" (w:) Encyklopedia socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa.
  • Sztumski J., 1987, Konflikt społeczny, Katowice: Uniwersytet Śląski.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8d9e149e-7f94-4b7c-9fb5-19f3b4019aff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.