PL EN


2020 | vol. 64, nr 6 | 115-126
Article title

The impact of climate change on farm production

Authors
Content
Title variants
PL
Wpływ zmian klimatu na produkcję w gospodarstwach rolnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Agricultural production is very sensitive to climate change, due to its natural nature. Farm owners wanting to limit the influence of this impact or to mitigate the effects, have introduced various adaptation measures. The aim of the article is to present the main effects of climate change on plant and animal production on farms and to show the possibilities and barriers to implementing adaptation measures. The article is a review study. The main effects of climate change impact include a reduction in the quantity and quality of production, weakening animal and plant resistance to diseases and pests, and reproduction problems. Adaptation measures are undertaken by farmers, but they can also be initiated by the farm’s external environment. The main challenges that farmers are facing include their adaptability problems and the way they perceive climate change and the risks associated with them.
PL
Produkcja rolnicza jest bardzo wrażliwa na zmiany klimatu ze względu na swój przyrodniczy charakter. Właściciele gospodarstw, chcąc ograniczyć wpływ tego oddziaływania lub złagodzić skutki, wprowadzają różne działania dostosowawcze. Celem artykułu jest przedstawienie głównych skutków zmian klimatycznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwach oraz prezentacja możliwości i barier wdrażania działań dostosowawczych. Opracowanie stanowi studium przeglądowe. Do głównych skutków oddziaływania zmian klimatu należy zaliczyć obniżenie ilości i jakości produkcji, osłabienie odporności zwierząt i roślin na choroby i szkodniki oraz problemy z rozmnażaniem. Działania adaptacyjne podejmowane są przez rolników, ale mogą być inicjowane przez otoczenie zewnętrzne gospodarstwa. Do głównych wyzwań, przed którymi stoją gospodarstwa, można zaliczyć ich problemy ze zdolnościami adaptacyjnymi oraz sposób postrzegania zmian klimatu i związanego z nimi ryzyka.
References
 • Adamowicz, M. (2012). Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w kontekście zmian klimatu na świecie. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 8(57), 8-24.
 • Baumgard, L. H., Rhoads, R. P., Rhoads, M. L., Gabler, N. K., Ross, J. W., Keating, A. F., Boddicker, R. L.,
 • Sangeeta, L. and Sejian, V. (2017). Impact of climate change on livestock production. In S. Mondal, I. J. Reddy (eds.), Biotechnology for Sustainable Agriculture: Emerging Approaches and Strategies (pp. 234-256). Retrieved from https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812160-3.00008-8
 • Bett, B., Kiunga, P., Gachohi, J., Sindato, C., Mbotha, D., Robinson, T., Lindahl, J., and Grace, D. (2017). Effects of climate change on the occurrence and distribution of livestock diseases. Preventive Veterinary Medicine, 137(Pt B), 119-129. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.prevetmed. 2016.11.019
 • Biesbroek, G. R., Swart, R. J., Carter, T. R., Cowan, C., Henrichs, T., Mela, H., Morecroft, M. D., and
 • Rey, D. (2010). Europe adapts to climate change: comparing national adaptation strategies. Global Environmental Change, 20(3), 440-450. Retrieved from https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA. 2010.03.005
 • Bradshaw, B., Dolan, H., and Smit, B. (2004). Farm-level adaptation to climatic variability and change: crop diversification in the Canadian prairies. Climatic Change, 67(1), 119-141. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s10584-004-0710-z
 • Chen, S., Chen, X., and Xu, J. (2016). Impacts of climate change on agriculture: Evidence from China. Journal of Environmental Economics and Management, 76, 105-124. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jeem.2015.01.005
 • Clark, M., and Tilman, D. (2017). Comparative analysis of environmental impacts of agricultural production systems, agricultural input efficiency, and food choice. Environmental Research Letters, 12(6). Retrieved from 064016 https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa6cd5
 • European Court of Auditors. (2017). Greening: a more complex income support scheme, not yet environmentally effective. Retrieved from https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR17_21/INSR_GREENING_EN.pdf
 • FAO. (2009). The state of the world’s animal genetic resources for food and agriculture. In B. Rischkowsky, D. Pilling (eds.), The state of the world’s animal genetic resources for food and agriculture. Rome: Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture, Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://doi.org/10.4060/i4787e
 • FAO. (2017). Climate-smart agriculture sourcebook (second). Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
 • Hatfield, J. L., Boote, K. J., Kimball, B. A., Ziska, L. H., Izaurralde, R. C., Ort, D., Thomson, A. M., and Wolfe, D. (2011). Climate Impacts on Agriculture: Implications for Crop Production. Agronomy Journal, 103(2), 351-370. Retrieved from https://doi.org/10.2134/agronj2010.0303
 • Hatfield, J. L., and Prueger, J. H. (2015). Temperature extremes: Effect on plant growth and development. Weather and Climate Extremes, (10), 4-10. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.wace.2015.08.001
 • Howden, S. M., Crimp, S. J., and Stokes, C. J. (2008). Climate change and Australian livestock systems: Impacts, research and policy issues. Australian Journal of Experimental Agriculture, (48), 780-788. Retrieved from https://doi.org/10.1071/EA08033
 • IPCC. (2014). Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva: IPCC.
 • Kadim, I. T., Mahgoub, O., Al-Ajmi, D. S., Al-Maqbaly, R. S., Al-Mugheiry, S. M., and Bartolome, D. Y. (2004). The influence of season on quality characteristics of hot-boned beef m. longissimus thoracis. Meat Science, 66(4), 831-836. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2003.08.001
 • Kahil, M. T., Connor, J. D., and Albiac, J. (2015). Efficient water management policies for irrigation adaptation to climate change in Southern Europe. Ecological Economics, 120, 226-233. Retrieved from https://doi.org/10.1016/J.ECOLECON.2015.11.004
 • Key, N., Sneeringer, S., and Marquardt, D. (2014). Climate change, heat stress, and U.S. dairy production. USDA-ERS Economic Research Report (T. 175). Retrieved from https://doi.org/10.2139/ssrn.2506668
 • Kragt, M. E., Mugera, A., and Kolikow, S. (2013). An interdisciplinary framework of limits and barriers to agricultural climate change adaptation. In Proceedings – 20th International Congress on Modelling and Simulation, MODSIM 2013 (pp. 593-599). University of Western Australia Press. Retrieved from https://doi.org/10.36334/modsim.2013.b2.kragt
 • Kundzewicz, Z. W. (2017). Konsekwencje zmian klimatu i adaptacja do nich. In Z. W. Kundzewicz, Ø. Hov, T. Okruszko (eds.), Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce (pp. 31-46). Poznań: Ridero.
 • Kundzewicz, Z. W., and Kozyra, J. (2011). Ograniczanie wpływu zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich. Polish Journal of Agronomy, (7), 68-81.
 • Lipińska, I. (2016). Prawno-ekonomiczne aspekty problematyki ograniczania ryzyka w produkcji rolnej na przykładzie rozwiązań w wybranych państwach. Problems of World Agriculture/Problemy
 • Rolnictwa Światowego, 16(31), 261-270. Retrieved from https://doi.org/10.22004/ag.econ.250185
 • Lobell, D. B., and Gourdji, S. M. (2012). The influence of climate change on global crop productivity. Plant Physiology, 160(4), 1686-1697. Retrieved from https://doi.org/10.1104/pp.112.208298
 • Ministerstwo Środowiska. (2013). Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku. Warszawa.
 • Ministerstwo Środowiska. (2019). Polityka ekologiczna państwa 2030. Warszawa.
 • Musshoff, O., Odening, M., and Xu, W. (2011). Management of climate risks in agriculture–will weather derivatives permeate? Applied Economics, 43(9), 1067-1077. Retrieved from https://doi.org/10.1080/00036840802600210
 • Nardone, A., Ronchi, B., Lacetera, N., Ranieri, M. S., and Bernabucci, U. (2010). Effects of climate changes on animal production and sustainability of livestock systems. Livestock Science, 130(1-3), 57-69. Retrieved from https://doi.org/10.1016/J.LIVSCI.2010.02.011
 • Nguyen, T. P. L., Seddaiu, G., Virdis, S. G. P., Tidore, C., Pasqui, M., and Roggero, P. P. (2016). Perceiving to learn or learning to perceive? Understanding farmers’ perceptions and adaptation to climate uncertainties. Agricultural Systems, (143), 205-216. Retrieved from https://doi.org/10.1016/J.AGSY.2016.01.001
 • Olesen, J. E., Trnka, M., Kersebaum, K. C., Skjelvåg, A. O., Seguin, B., Peltonen-Sainio, P., … and Micale, F. (2011). Impacts and adaptation of European crop production systems to climate change. European Journal of Agronomy, 34(2), 96-112. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.eja.2010.11.003
 • Prokopy, L. S., Arbuckle, J. G., Barnes, A. P., Haden, V. R., Hogan, A., Niles, M. T., and Tyndall, J. (2015). Farmers and climate change: a cross-national comparison of beliefs and risk perceptions in high-income countries. Environmental Management, 56(2), 492-504. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s00267-015-0504-2
 • Qi, L., Bravo-Ureta, B. E., and Cabrera, V. E. (2015). From cold to hot: Climatic effects and productivity in Wisconsin dairy farms. Journal of Dairy Science, 98(12), 8664-8677. Retrieved from https://doi.org/10.3168/jds.2015-9536
 • Reidsma, P., Ewert, F., Lansink, A. O., and Leemans, R. (2010). Adaptation to climate change and climate variability in European agriculture: The importance of farm level responses. European Journal of Agronomy, 32(1), 91-102. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.eja.2009.06.003
 • Rojas-Downing, M. M., Nejadhashemi, A. P., Harrigan, T., and Woznicki, S. A. (2017). Climate change and livestock: Impacts, adaptation, and mitigation. Climate Risk Management, (16), 145-163. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.crm.2017.02.001
 • Roos, J., Hopkins, R., Kvarnheden, A., and Dixelius, C. (2011). The impact of global warming on plant diseases and insect vectors in Sweden. European Journal of Plant Pathology, 129(1), 9-19. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s10658-010-9692-z
 • Sachan, N., and Singh, V. P. (2010). Effect of climatic changes on the prevalence of zoonotic diseases. Veterinary World, 3(11), 519-522. Retrieved from https://doi.org/10.5455/vetworld.2010.519-522
 • Schlenker, W., and Roberts, M. J. (2009). Nonlinear temperature effects indicate severe damages to U.S. crop yields under climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(37), 15594-15598. Retrieved from https://doi.org/10.1073/pnas.0906865106
 • Smit, B., and Skinner, M. W. (2002). Adaptation options in agriculture to climate change: a typology. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 7(1), 85-114. Retrieved from https://doi.org/10.1023/A:1015862228270
 • Soliwoda, M. (2016). Zmiany klimatu jako wyzwanie dla zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (437), 411-425.
 • Takahashi, B., Burnham, M., Terracina-Hartman, C., Sopchak, A. R., and Selfa, T. (2016). Climate change perceptions of NY state farmers: the role of risk perceptions and adaptive capacity. Environmental
 • Management, 58(6), 946-957. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s00267-016-0742-y
 • Thornton, P. K., van de Steeg, J., Notenbaert, A., and Herrero, M. (2009). The impacts of climate change on livestock and livestock systems in developing countries: A review of what we know and what we need to know. Agricultural Systems, 101(3), 113-127. Retrieved from https://doi.org/10.1016/J.AGSY.2009.05.002
 • Webb, N. P., Marshall, N. A., Stringer, L. C., Reed, M. S., Chappell, A., and Herrick, J. E. (2017). Land degradation and climate change: building climate resilience in agriculture. Frontiers in Ecology and the Environment, 15(8), 450-459. Retrieved from https://doi.org/10.1002/fee.1530
 • Weindl, I., Lotze-Campen, H., Popp, A., Müller, C., Havlík, P., Herrero, M., Schmitz, C. and Rolinski, S. (2015). Livestock in a changing climate: production system transitions as an adaptation strategy for agriculture. Environmental Research Letters, 10(9), 094021. Retrieved from https://doi.org/10.1088/1748-9326/10/9/094021
 • Wiréhn, L. (2018). Nordic agriculture under climate change: A systematic review of challenges, opportunities and adaptation strategies for crop production. Land Use Policy, (77), 63-74. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.04.059
 • Yang, X., Chen, F., Lin, X., Liu, Z., Zhang, H., Zhao, J., Li, K., Yea, O., Li, Y., Lva, A., Yang, P.,
 • Wud, W., Li, Z., Lalf, R., and Tang, H. (2015). Potential benefits of climate change for crop productivity in China. Agricultural and Forest Meteorology, (208), 76-84. Retrieved from https://doi.org/10.1016/J.AGRFORMET.2015.04.024
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8da1d2a0-be23-4dcd-8407-30ae7f0606a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.