PL EN


2017 | 475 | 319-330
Article title

Aktywność ekonomiczna polskich kobiet w wieku 50+

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Celem opracowania jest ocena aktywności ekonomicznej kobiet w wieku 50 lat i więcej w I i IV kwartale 2014 roku. Podstawę informacyjną badań stanowiły jednostkowe dane nieidentyfikowalne pochodzące z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, które zostały odpłatnie udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny. Do oceny zależności między wybranymi zmiennymi charakteryzującymi aktywność na rynku pracy kobiet 50+ zbudowano tablice wielodzielcze. Porównując aktywność zawodową osób starszych według płci, można zauważyć, że we wszystkich grupach wiekowych jest ona niższa wśród kobiet. Przeprowadzone badania wskazują, że duża część kobiet 50+ nie pracuje i nie poszukuje pracy. Głównymi przyczynami ich małej aktywności na rynku pracy są: uzyskanie świadczeń emerytalnych i rentowych, brak możliwości znalezienia pracy, pozostanie na utrzymaniu męża, a także opieka nad wnukami i niepełnosprawnymi członkami rodziny.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8da2fe0d-0c4a-4bd7-9a80-ee440e036f68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.