PL EN


2009 | 2(13) t. 2 | 169-179
Article title

Kierunki doskonalenia systemu nadzoru korporacyjnego przedsiębiorstw publicznych na przykładzie sektora komunalnego

Content
Title variants
EN
Trends in the development of a corporate supervising system applied in public firms based on the example of a municipal sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano specyfikę nadzoru korporacyjnego przedsiębiorstw komunalnych na tle problemów sektora publicznego. Ponadto przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących efektywności mechanizmów nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw komunalnych. W końcowej części artykułu omówiono kierunki doskonalenia nadzoru korporacyjnego tych przedsiębiorstw.
EN
The article presents the uniqueness of corporate supervising of municipal firms in the view of the problems of the public sector. It also presents result of empirical research concerning effectiveness of a mechanism of proprietary supervision of municipal firms. The final part of the article presents the directions in an improvement of corporate supervision of these firms.
Year
Issue
Pages
169-179
Physical description
Dates
published
2009-09
Contributors
  • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
  • Barwacz K. 2009. Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego. Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Leszka Kozioła. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Maszynopis niepublikowany.
  • Dixit A. 1998. Making of Economic Policy. Cambridge, Mass.: MIT Press. ISBN 978-0-262-54098-8.
  • Hauser J. 2008. Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 978-83-7383-334-0.
  • Raport OECD. 2002. Restructuring Public Utilities for Competition 2002.
  • Ustawa [1996] z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Dz.U. z 1997 r., nr 9, poz. 43.
  • Wojtyna A. (red.). 2005. Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 83-7252-259-6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8da85e48-9143-4ebd-83ff-0d5020d4d7a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.