PL EN


2014 | 45 | 104-109
Article title

The (Im)Possibility of Growing up in Giorgio Bassani’s Il giardino dei Finzi-Contini

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Włoski badacz literatury Franco Moretti w swoim szeroko cytowanym studium nad Bildungsroman twierdzi, że po wydarzeniach związanych z drugą wojną światową gatunek ten przestał istnieć w literaturze europejskiej. Analizując powieść jednego z najbardziej znanych włoskich pisarzy powojnia – Giorgia Bassaniego, niniejszy artykuł próbuje ustalić słuszność tej tezy. Przyglądając się procesowi dojrzewania głównego bohatera powieści Il giardino dei Finzi-Contini, próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy niechciany, wręcz narzucony, proces formowania może być doświadczeniem kształtującym osobowość bohatera i pozwalającym mu wkroczyć w dorosłość. Artykuł zaczynam od krótkiego wprowadzenia teoretycznego na temat Bildungsroman, a następnie przystępuję do analizy tekstu.
Keywords
Year
Issue
45
Pages
104-109
Physical description
Contributors
 • Katedra Italianistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski
References
 • Bakhtin, Mikhail Mikhailovich. Speech Genres and Other Late Essays. Austin: University of Texas Press, 1986.
 • Bassani, Giorgio. The Garden of the Finzi-Continis. Trans. William Weaver. New York: MJF Books, 1996.
 • Bassani, Giorgio. Il giardino dei Finzi-Contini. Milano: Mondadori, 1976.
 • Buckley, Jerome Hamilton. Season of Youth: The Bildungsroman from Dickens to Golding. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1974.
 • Cannon, Joann. “Memory and Testimony in Primo Levi and Giorgio Bassani.” The Cambridge Companion to the Italian Novel. Ed. Peter Bondanella and Andrea Ciccarelli. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 125-35.
 • Davis, Harry. “Narrated and Narrating I in Il Giardino Dei Finzi-Contini.” Italian Studies 43 (1988): 117-29.
 • Hardin, James, ed. Reflection and Action: Essays in the Bildungsroman. Columbia: University of South Carolina Press, 1991.
 • Herd, E. W., and August Obermayer, eds. A Glossary of German Literary Terms. Dunedin: Department of German University of Otago, 1992.
 • Kroha, Lucienne. “The Same And/Or Different: Narcissism and Exile in Giorgio Bassani’s Novels.” Annali d’Italianistica (2002): 307-24.
 • Kroha, Lucienne. The Drama of Assimilated Jew: Giorgio Bassani’s Romanzo di Ferrara. Toronto: University of Toronto Press, 2014.
 • Mascaretti, Valentina. “La speranza violenta: Alberto Moravia e il romanzo di formazione.” The Modern Language Review 103.2 (2006): 562-82.
 • Masenga, Ilaria. “Uomini si diventa. Il Bildungsroman italiano del secondo novecento: uno studio di genere.” Quaderni Donne & Ricerca.16 (2009): 76-92.
 • Maternini, Maria Fausta. “La contraddittoria legislazione fascista in tema di ebraismo.” Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 1 (2009): 150-64.
 • Moretti, Franco. The Way of the World: The Bildungsroman in European Culture. London: Verso, 2000.
 • Napoli, Renato. “Una formazione sentimentale: Il giardino dei Finzi-Contini.” Il romanzo di formazione nell’Ottocento e nel Novecento. Eds. Maria Carla Papini, Daniele Fioretti, and Teresa Spignoli. 2007. 477-498.
 • Neubauer, John. Adolescenza Fin-De-Siècle. Italy: il Mulino, 1997.
 • Oddo de Stefanis, Giusi. Bassani entro il cerchio delle sue mura. Ravenna: Longo, 1981.
 • Possiedi, Paolo. “Prima dell’Olocausto: Il giardino dei Finzi-Contini di Giorgio Bassani.” NEMLA Italian Studies 17 (1993): 107-119.
 • Radcliff-Umstead, Douglas. The Exile Into Eternity: A Study of the Narrative Writings of Giorgio Bassani. Cranbury: Associated University Presses, 1987.
 • Schneider, Marilyn. “Mythical Dimensions of Micol Finzi-Contini.” Italica 51.1 (1974): 43-67.
 • Talmor, Sascha. “The Enchanted Garden.” The European legacy 9.6 (2004): 799-816.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8da9383c-e6ed-4b0d-a78c-590cce78bf50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.