PL EN


2015 | 18 | 2(38) | 79-98
Article title

„Gazeta Krakowska” w latach 1983–1988

Content
Title variants
EN
Gazeta Krakowska in 1983–1988
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Warunki technologiczne i organizacyjnewydawania „Gazety Krakowskiej” w latach1983–1988, organizacja pracy redakcji,wydania kolorowe i dodatki tematyczne,podstawowe kryteria i założenia liniiprogramowej, porównanie do dzisiejszychdzienników i ich ocena, spadający prestiżzawodu dziennikarskiegow Polsce. Nakładem Wydawnictwa Naukowego „Śląsk” w 2014 r. ukazała się praca Sławomira J. Tabkowskiego„Gazeta Krakowska” w antrakcie. Wspomnienia redaktora. Autor w latach 1974–1983 był redaktorem naczelnym Krajowej Agencji Wydawniczej w Krakowie, w latach 1983–1988 redaktorem naczelnym „Gazety Krakowskiej”.Następnie kierownikiem Wydziału Propagandy KC PZPR, brał udział w obradach „Okrągłego Stołu”, uczestniczyłw przeobrażeniach i likwidacji RSW – Prasa–Książka–Ruch. Praca jest pierwszą wypowiedzią dziennikarza natemat tamtego okresu, wnoszącą także istotny wkład do prowadzonych badań prasoznawczych. Na kartach książkiprzywołano około tysiąca postaci — kiedyś i dzisiaj znanych powszechnie, czasem z różnych względów zapomnianych.Drukujemy wybrane fragmenty tej książki
EN
This survey of the technological resources andmanagerial structure of Gazeta Krakowskain 1983–1988 deals with the functioning ofits head offi ce and the key assumptions of itseditorial line; takes a look at GK’s colour editionsand supplements; compares and assesses itsfunctioning to that of today’s newspapers; andmuses on the declining prestige of the journalismin Poland.
Year
Volume
18
Issue
Pages
79-98
Physical description
Contributors
References
 • W. Machnicki, „Gazety Krakowskiej” portret finansowy (30.06.1983).
 • W.M. Kolasa, „Gazeta Krakowska” na tle małopolskiej prasy regionalnej (1989–2000), „Małopolska”, 2001, vol. 3, pp. 95-125.
 • L. Miller, Anatomia siły, Czerwone i czarne, Warszawa 2013
 • W. Kuczyński, Solidarność u władzy. Dziennik 1989–1993, Gdańsk 2010
 • W. Kuczyński, Solidarność w opozycji. Dziennik 1993–1997, Warszawa 2012.
 • Za drzwiami politycznej kuchni. Rozmowa z Waldemarem Kuczyńskim…, „Angora”, 24.02.2013.
 • B. Miecugow, Grzeszne życie Brunona Miecugowa, Kraków 2008, s. 249.
 • R. Bratny: Kolumbowie rocznik 20. Warszawa 1957
 • J. Widacki, Urodziny Generała, „Przegląd”, 15–21.07.2013.
 • Centrum Badania Opinii Publicznej, Komunikat z badań, Prestiż zawodów, Warszawa, listopad 2013.
 • K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8daa0e71-c0e0-4125-ba62-7fcc64f379ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.