PL EN


Journal
2013 | XV | 93-119
Article title

Modele administracji wyborczej w wybranych państwach

Content
Title variants
EN
Models of electoral administration in the world
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W skali ogólnoświatowej funkcjonują trzy główne modele administracji wyborczej: 1) model instytucji niezależnej od administracji rządowej i dysponującej własnym budżetem; 2) model mieszany – z reguły opiera się na istnieniu podwójnej struktury organów wyborczych. Z jednej strony funkcjonuje niezależna od rządu władza wyborcza o kompetencjach nadzorczych czy quasi-sądowych, a z drugiej – większość czynności technicznych związanych z organizacją i przeprowadzeniem głosowania wykonują organy administracji rządowej; oraz 3) model rządowej administracji wyborczej – podstawową cechą jest powierzenie zadań z zakresu organizacji wyborów organowi administracji rządowej. Państwowa Komisja Wyborcza wpisuje się w model administracji niezależnej, ale oprócz zadań związanych bezpośrednio z zarządzaniem wyborami, posiada też dodatkowe kompetencje, m.in. kontrola finansów partii politycznych oraz informowanie obywateli o wyborach. Może to osłabiać zdolność tej instytucji do wykonywania jej zasadniczej misji.
EN
There are three main models of electoral administration: 1) body independent from government and with its own budget, 2) a mixed model - usually based on the existence of the dual structure of the electoral authorities. On the one hand, there is an independent electoral body responsible for supervision over the elections, on the other hand − the majority of operational activities associated with organizing and conducting voting is under competences of government, and 3) the governmental electoral administration. The National Electoral Commission in Poland operates in line with the model of an independent electoral management body, yet in addition to tasks directly related to the management of the election it has additional powers, including financial control of political parties and informing citizens about the election. This may weaken the ability of this institution to carry out its core mission.
Journal
Year
Volume
XV
Pages
93-119
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Zakład Nauki Administracji, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1898-0082
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8dab2aae-ef3a-43bf-9dab-02aa6ec27b12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.