PL EN


2011 | 2 | 1 | 241-247
Article title

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Content
Title variants
PL
Wykorzystanie metody analizy skupień do tworzenia typologii grup studenckich
EN
Usage of cluster analysis for creating a typology of students
Languages of publication
CS PL EN
Abstracts
CS
Příspěvek popisuje, jakým způsobem můžeme pomocí shlukové analýzy vytvářet návrhy typologií studentů. Postup je prezentován na příkladu výzkumného šetření u populace českých a polských studentů.
PL
W artykule opisano moŜliwości wykorzystania analizy skupień do tworzenia wzorów typologii studentów. Procedurę tę przedstawiono w postaci przykładowych badań przeprowadzonych na grupach studentów czeskich i polskich
EN
The entry describes the way how to create suggestions of typologies of students by the means of a cluster analysis. The proceeding is showed in example of the research done by a population of Czech and Polish students.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
241-247
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
  • Chráska M. (2008), Uplatnění vícerozměrných statistických metod v pedagogickém výzkumu. Olomouc: Votobia. ISBN 80-244-0897-X
  • Meloun M., Militký J., Hill M. (2005), Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech. Praha: Academia. ISBN 80-200-1335-0
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8db676c2-956d-41bc-a6e2-d14f43c71798
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.