PL EN


2014 | 1(18) | 142-153
Article title

Badanie wpływu zmian stopy referencyjnej NBP i przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na wartość transakcji dokonanych kartami płatniczymi

Content
Title variants
EN
Studying the impact of changes in the NBP reference rate and the average wage in the national economy on the value of transactions with payment cards
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the econometric analysis is to show the mechanism shaping the level of value of transactions made with payment cards. In the article the value of transactions from payment cards was assumed as dependent variable. Reference rate and average remuneration were accepted as dependent variables. Data from banks cover all transactions made using cards issued by banks to their clients, both in Poland and abroad. Quarterly data from the period 2000-2010 were chosen for the research. The estimation of linear order was made with the use of classic least squares method. The results confirmed the assumed hypotheses: the increase of reference rate usually leads to the decrease in the value of card transactions and the salary increase in the national economy to the reverse regularity.
Keywords
Year
Issue
Pages
142-153
Physical description
Contributors
References
  • Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim, http://nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/interchange.pdf.
  • Brzoza-Brzezina M., Zagadnienie naturalnej stopy procentowej, http://akson.sgh.waw.pl/~mbrzez/Publikacje/NSP_teoria.pdf.
  • Gajda J., Ekonometria, C.H. Beck, Warszawa 2004.
  • Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2011 r., http://www.nbp.pl/systemplatniczy/karty/q_04_2011.pdf.
  • Kaźmierczak A., Instrumenty i realizacja polityki pieniężnej, [w:] Bankowość. Podręcznik akademicki, red. W. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2005.
  • Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007.
  • Kwiatkowski E., Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa, [w:] Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2006.
  • Wdowiński P., Ekonometryczna analiza popytu na kredyt w polskiej gospodarce, http://www.knf.gov.pl/Images/ Popyt_na_kredyt_DAR_150211_tcm75-25592.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8db9bef3-ede8-4c2a-a49e-e7ab28262dfe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.