PL EN


2019 | 30 | 29-46
Article title

The international distribution of power in the Middle East and North Africa. A powermetric approach

Content
Title variants
PL
Międzynarodowy rozkład potęgi na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Podejście potęgometryczne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the results of research on the international distribution of power in the Middle East and North Africa (MENA). Applying the synthetic formal powermetric model, the international distribution of power (IDP) in three vectors (perspectives): economic, military and geopolitical has been obtained. The pole structure of IDP system in these three dimensions and its main determinants were defined. The research area covers the MENA states, as well as the United States and the Russian Federation as the external actors. The research results are relevant to the decisionmaking process of the political system of states directly or indirectly involved in international security in MENA.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących międzynarodowego rozkładu potęgi w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA). Stosując syntetyczny formalny model potęgometryczny, uzyskano międzynarodowy rozkład potęgi (IDP) w trzech wektorach (perspektywach): ekonomicznym, wojskowym i geopolitycznym. Określono strukturę biegunową układu IDP w tych trzech wymiarach i określono jego główne determinanty. Obszar badawczy obejmuje państwa MENA, a także Stany Zjednoczone i Federację Rosyjską jako podmioty zewnętrzne. Wyniki badań odnoszą się do procesu decyzyjnego systemu politycznego państw bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w bezpieczeństwo międzynarodowe w MENA.
Year
Volume
30
Pages
29-46
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • Aron, R., 2017, Peace and War: A Theory of International Relations. London; New York: Routledge.
 • Bania, R., 2012, Bliski Wschód w wybranych anglosaskich koncepcjach geopolitycznych— Zarys problematyki. In: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w rejonie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) u progu XXI wieku. (eng. Middle East in Selected Anglo-Saxon Geopolitical Concepts - Outline of problem In: National and International Security in the Middle East and North Africa (MENA) at the Beginning of the 21st Century). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Belica, B., 2018, Relacje saudyjsko-irańskie i układ sił na Bliskim Wschodzie, Przegląd Geopolityczny, 24, s. 101-111.
 • Białoskórski, R., 2018, The Geostrategic Position of the Russian Federation. A Powermetric Study. Siedlce: Scientific Publishing House, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities.
 • Białoskórski, R., Kiczma, Ł., & Sułek, M., 2019, National Power Rankings of Countries 2019. Warsaw: Oficyna Wyd. ASPRA-JR.
 • Fogaš, A., Verba, V., Ongoing conflicts in the Middle East and their impact on Europe, European Journal of Geopolitics, 4, 2016, pp. 51-67.
 • Höhn, K.H., 2011, Geopolitics and the Measurement of National Power. PhD Dissertation. Hamburg University.
 • Hyra, M., 2015, Polityka zagraniczna Królestwa Arabii Saudyjskiej, Przegląd Geopolityczny, 13, s. 121-136.
 • Hyra, M., 2016, Zaangażowanie Arabii Saudyjskiej w aktualne konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie – przyczyny i perspektywy, Przegląd Geopolityczny, 17, s. 50-62.
 • Mazur, M., 1996, Cybernetyka i charakter (eng. Cybernetics and Character). Wyd. AULA.
 • Michalik, D., 2014, Układ sił na Bliskim Wschodzie. Kluczowi aktorzy konfliktu syryjskiego, Przegląd Geopolityczny, 8, s. 49-62.
 • Moczulski, L., 1999, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni (eng. The Geopolitics. Power in Time and Space). Warszawa-Ursynów: Dom Wyd. Bellona.
 • Schmidt, P., 2014, Turecka armia i jej pozycja w państwie w okresie rządów premiera Recepa Tayyipa Erdogana, Przegląd Geopolityczny, 9, s. 153-168.
 • Schmidt, P., 2017, Zamachy stanu w Egipcie (2013) i Turcji (2016) – podstawy sukcesu i przyczyny porażki, Przegląd Geopolityczny, 20, s. 86-94.
 • Sułek, M., 2001, Podstawy potęgonomii i potęgometrii (eng. Introduction to Powermetrics and Powernomics). Kielce: WSEiA.
 • Sułek, M., 2010, Prognozowanie i symulacje międzynarodowe (eng. The International Forecasting and Simulations). Warszawa: Wyd. Scholar.
 • Sułek, M., 2011, Metodyka analizy geopolitycznej (na przykładzie potęgometrii), Przegląd Geopolityczny, 3, s. 9-22.
 • Sułek, M., 2013, Potęga państw. Modele i zastosowania. (eng. The National Power. Models and Applications). Warszawa: Wyd. Rambler.
 • The Military Balance, 2018, London: International Institute for Strategic Studies. The World Bank, 2019, Access: https://data.worldbank.org. The World Factbook (CIA), 2018, Access: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook.
 • Wilczyński, P. L., 2016a, Uzbrojenie armii państw muzułmańskich i ich przemysł zbrojeniowy. Część I – Afryka, Przegląd Geopolityczny, 16, s. 59-76.
 • Wilczyński, P. L., 2016b, Uzbrojenie armii państw muzułmańskich i ich przemysł zbrojeniowy. Część II – Azja i Bałkany, Przegląd Geopolityczny, 17, s. 100- 132.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8dbd59e0-a710-4e7f-8589-5c3511fa7412
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.