PL EN


2016 | 7 | 3 | 122-127
Article title

Kolektywna realizacja projektów w rozproszonym środowisku online

Authors
Content
Title variants
EN
Collective learning in an online learning space
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
We współczesnym świecie coraz trudniej jest wskazać profesje, w których pracuje się indywidualnie. O tym, że wzrasta znaczenie umiejętności pracy zespołowej, świadczą badania prowadzone wśród pracodawców podkreślających, iż jest to kluczowa cecha, którą powinien posiadać dobry pracownik. Z drugiej strony postępujący proces globalizacji i coraz częściej występująca konieczność współpracy z osobami fizycznie znajdującymi się w dużej odległości każe zwrócić uwagę na możliwości technologiczne, których dostarcza sieć internetowa i aplikacje chmurowe (cloud computing). W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących pracy zespołowej studentów w środowisku wirtualnym (online), w szczególności przedstawiono najważniejsze spostrzeżenia dotyczące nastawienia i doświadczeń studentów związanych z kolektywną realizacją projektów.
EN
In the modern world it is increasingly difficult to indicate professions where people work individually. Team work skills are among the most important skills desired by employers. They consider that is a key competence of employees. On the other hand, the progressive process of globalization and the need to work with people physically located at a distance, make spay attention to the technological capabilities, which provides the Internet and cloud computing. This article presents the results of research on the teamwork of students in a virtual environment (online). In particular, this article discusses the most important observations on attitudes and experiences of students related to collective implementation of projects.
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
122-127
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Archer W., Davison J. (2008), Graduate Employability: What do Employers Think and Want? [w:]
  • R. Brown, K. Herrmann (red.), Graduate Employability: The Views of Employers, London. Dwa światy. Kompetencje przyszłości 2014, http://www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl (7.05.2016).
  • Fletcher T.D., Major D.A. (2006), The Effects of Communication Modality on Performance and Self-Ratings of Teamwork Components, „Journal of Computer-Mediated Communication” vol. 11, no. 2.
  • Hughes R.L., Jone S.K. (2011), Developing and Assessing College Student Teamwork Skills, „New Directions for Institutional Research” no. 149.
  • Jagad L. (2011), Online Gaming and Teamwork, Thesis, http://scholarworks.gsu.edu/communication_theses/83 (7.05.2016).
  • Lingard R.W. (2010), Teaching and Assessing Teamwork Skills in Engineering and Computer Science, „Systemics, Cybernetics And Informatics” vol. 8, no. 1.
  • Ouye J.A. (2011), Five Trends That Are Dramatically Changing Work and the Workplace [w:] Knoll Workplace Research.
  • Ruff S., Carter M. (2009), Communication Learning Outcomes from Software Engineering Professionals: A Basis for Teaching Communication in the Engineering Curriculum [w:] Proceedings of the Frontiers in Education Conference, San Antonio.
  • Vivian R., Falkner K., Falkner N. (2013), Analysing Computer Science Students’ Teamwork Role Adoption in an Online Self-Organised Teamwork Activity [w:] Proceedings of the 13th Koli Calling International Conference on Computing Education Research.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8dbdbbaa-bae1-4595-86b5-c4685051c5e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.