PL EN


2013 | 3 | 2 | 225-243
Article title

Odporność wpływu czynników instytucjonalnych w modelach wzrostu gospodarczego

Content
Title variants
EN
Robustness of the Impact of Institutional Factors in Economic Growth Models
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza odporności wpływu wybranych czynników instytucjonalnych (związanych z ochroną praw własności, praworządnością i wolnością polityczną) na tempo wzrostu gospodarczego. Metoda analizy opiera się na równaniach regresji wzrostu gospodarczego, gdzie zmienne instytucjonalne są włączone do zbioru zmiennych objaśniających, razem z innymi czynnikami wzrostu. W celu uzyskania wyników odpornych na wybór zmiennych objaśniających artykuł wykorzystuje Bayesowskie uśrednianie oszacowań dla systemowego estymatora uogólnionej metody momentów Blundella i Bonda. Inne nowatorskie aspekty ujęte w badaniu dotyczą zastosowania panelu z częściowo pokrywającymi się obserwacjami, a także wprowadzenia do modelu elementów nieliniowości. Wyniki pokazują, że w większości przypadków badane zmienne instytucjonalne są nieodporne – przede wszystkim na dobór próby, czyli grupę krajów uwzględnioną w analizie, ale częściowo także na zakres tematyczny i sposób obliczania zmiennej instytucjonalnej przez daną organizację, sposób transformacji danych (5- a 10-letnie podokresy) i postać funkcyjną modelu (poziomy a przyrosty zmiennych). Niemniej jednak – w niektórych przypadkach – pewne podobieństwa w wynikach zostały zauważone, co w naszym przekonaniu zostało częściowo osiągnięte dzięki zaproponowanej metodzie Bayesowskiego uśredniania oszacowań.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
225-243
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Ekonomii II, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dr, Instytut Ekonometrii, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; adiunkt, Zakład Zarządzania Produkcją, Jakością i Logistyką, Wydział Menedżerski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
References
 • 1. Azman-Saini W.N.W., Baharumshah A.Z., Law S.H. (2010), Foreign Direct Investment, Economic Freedom and Economic Growth: International Evidence, „Economic Modelling”, No. 27.
 • 2. Barro R.J., Sala-i-Martin X. (2003), Economic Growth, The MIT Press, Cambridge-London.
 • 3. Bergh A., Karlsson M. (2010), Government Size and Growth: Accounting for Economic Freedom and Globalization, „Public Choice”, No. 142.
 • 4. Bernardelli M. (2012), Metoda szybkiej aktualizacji dekompozycji QR dla modeli liniowej regresji, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH”, nr 27.
 • 5. Blundell R., Bond S. (1998), Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models, „Journal of Econometrics” No. 87.
 • 6. Bruno G.S.F. (2004), Approximating the Bias of the LSDV Estimator for Dynamic Unbalanced Panel Data Models, „Uiversità Bocconi Working Paper”, No. 1.
 • 7. Compton R.A., Giedeman D.C., Hoover G.A. (2011), Panel Evidence on Economic Freedom and Growth in the United States, „European Journal of Political Economy” No. 27.
 • 8. De Haan J., Lundström S., Sturm J.-E. (2006), Market-Oriented Institutions and Policies and Economic Growth: A Critical Survey, „Journal of Economic Surveys”, No. 20.
 • 9. De Haan J., Sturm J.-E. (2000), On the Relationship Between Economic Freedom and Economic Growth, „European Journal of Political Economy”, No. 16.
 • 10. Doucouliagos Ch., Ulubasoglu M.A. (2006), Economic Freedom and Economic Growth: Does Specification Make a Difference?, „European Journal of Political Economy”, No. 22.
 • 11. Fabro G., Aixalá J. (2012), Direct and Indirect Effects of Economic and Political Freedom on Economic Growth, „Journal of Economic Issues”, No. 46.
 • 12. Goczek Ł. (2011), Analiza empiryczna regulacji gospodarki w kontekście innowacyjności i produktywności, w: Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zieliński Z. (red.), Kielce.
 • 13. Hall R.E., Jones Ch.I. (1999), Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than Others?, „Quarterly Journal of Economics”, No. 114.
 • 14. Heston A., Summers R., Aten B. (2012), Penn World Table Version 7.1, Center for International Comparisons of Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, November.
 • 15. IMF (2012), World Economic Outlook Database, October.
 • 16. Kim J.-Y. (2002), Limited Information Likelihood and Bayesian Analysis, „Journal of Econometrics”, No. 107.
 • 17. Kiviet J.F. (1995), On Bias, Inconsistency and Efficiency of Various Estimators in Dynamic Panel Data Models, „Journal of Econometrics”, No. 68.
 • 18. Leblang D.A. (1997), Political Democracy and Economic Growth: Pooled Cross-Sectional and Time-Series Evidence, „British Journal of Political Science”, No. 27.
 • 19. Moral-Benito E. (2011), Model Averaging in Economics, „Bank of Spain Working Paper”, No. 1123, Madrid.
 • 20. Pääkkönen J. (2010), Economic Freedom as Driver of Growth in Transition, „Economic Systems”, No. 34.
 • 21. Peev E., Mueller D.C. (2012), Democracy, Economic Freedom and Growth in Transition Economies, „Kyklos”, No. 65.
 • 22. Persson K.G. (2010), An Economic History of Europe: Knowledge, Institutions and Growth, 600 to the Present, Cambridge University Press, Cambridge.
 • 23. Plümper T., Martin Ch.W. (2003), Democracy, Government Spending, and Economic Growth: A Political-Economic Explanation of the Barro-Effect, „Public Choice”, No. 117.
 • 24. Próchniak M., Witkowski B. (2013), Time Stability of the Beta Convergence among EU Countries: Bayesian Model Averaging Perspective, „Economic Modelling”, No. 30.
 • 25. Rapacki R. (2009), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja?, PWE, Warszawa.
 • 26. Rivera-Batiz F.L. (2002), Democracy, Governance, and Economic Growth: Theory and Evidence, „Review of Development Economics”, No. 6.
 • 27. Rodrik D. (2007), One Economics, Many Recipes. Globalization, Institutions, and Economic Growth, Princeton University Press, Princeton – Oxford.
 • 28. Sala-i-Martin X., Doppelhofer G., Miller R. (2004), Determinants of Long-Term Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach, „American Economic Review”, No. 94.
 • 29. Sulejewicz A. (2009), Czynniki instytucjonalne w badaniach wzrostu gospodarczego krajów transformacji, w: Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja?, Rapacki R. (red.), PWE, Warszawa.
 • 30. Williamson C.R., Mathers R.L. (2011), Economic Freedom, Culture, and Growth, „Public Choice”, No. 148.
 • 31. Wojtyna A. (2002), Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji, „Gospodarka Narodowa”, nr 10.
 • 32. Wojtyna A. (2007), Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, „Gospodarka Narodowa”, nr 5-6.
 • 33. World Bank (2013), World Development Indicators Database.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8dc0c654-ab1e-4da1-9ee8-5d2e081f9f0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.