PL EN


2016 | 2(27) | 151-163
Article title

Paradoks efektywności pracy – między budowaniem zaangażowania a wypaleniem zawodowym

Content
Title variants
EN
The paradox of work effectiveness – between building employee’s engagement and burnout
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the hereby article is to point at the inconsistency in building employee’s engagement in the context of work effectiveness. An analysis of engagement and work effectiveness notion and published research results pertaining to both questions were conducted. The article was based on a secondary datum and a desk research method was used. The object of analysis was defining why an increasing pressure on engagement does not lead to an increase of work effectiveness. The conclusions show firstly that an increase of engagement involves a biological and psychical cost increase – an employee works longer and with a bigger passion that can result in both an equal burnout and a lower performance. Secondly, engagement is hardly measurable and it is problematic to be controlled in order to achieve the very measurable work results.
Year
Issue
Pages
151-163
Physical description
Contributors
References
 • Armstrong M., 2009, Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Armstrong M., 2005, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Bartkowiak G., 2009, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Borkowska S. (red.), 2007, Systemy wysoce efektywnej pracy, IPiSS, Warszawa.
 • Employee Job Satisfaction and Engagement, 2012, http://www.shrm.org/Research/SurveyFindings/Articles/Documents/SHRM-Employee-Job-Satisfaction-Engagement.pdf (data dostępu: 30.10.2015).
 • Filipowicz G., 2013, Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Filipowicz G., 2014, Zarządzanie kompetencjami, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Gallup Study: Engaged Employees Inspire Company Innovation, Gallup Busines Journal 2012, http://businessjournal. gallup.com /kontent /24880/gallup study-engaged-employees-inspire-company.aspx (data dostępu: 11.09.2013).
 • Gołembski M., Wojtkowiak G., 2004, Zarządzanie przez paradoksy, [w:] Engelhardt J., Brojak-Trzaskalska M. (red. nauk.), Management Forum 2020. W kierunku uniwersalnego modelu zarządzania, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Międzyzdroje.
 • Harter J.K., Schmidt F.L., Hayes T.L., 2002, Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis, Journal of Applied Psychology, vol. 87, no. 2.
 • Juchnowicz M., 2012, Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa.
 • Krakowska-Kujawiak K., 2015, Nie spocznij na laurach, Personel Plus, nr 2.
 • Kruse K., 2012, What is Employee Engagement, Forbes, http://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2012/06/22/employee-engagement-what-and-why (data dostępu: 10.09.2013).
 • Leja K., 2013, Paradoksy w zarządzaniu organizacją, wejście „do” czy wyjście „z” labiryntu, [w:] Sułkowski Ł. (red.), Zarządzanie organizacjami sieciowymi, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIV, zeszyt 13, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 • Malarski M., 2013, Stymulacja zaangażowania pracowników szansa efektywnego przeprowadzenia zmiany organizacyjnej, [w:] Skalik J., Kacała J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Marciniak P., 2015, Warto dbać o efektywność organizacji, Personel Plus, nr 2.
 • Maslach Ch., Leiter M.P., 2011, Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mohr R.D., Zoghi C., 2008, High-involvement Work Design and Job Satisfaction, Cornell University ILR School, ILRReview 4-1-2008, http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/ilrreview.
 • Nowe zasady zaangażowania pracowników. Raport, HayGroup 2014, http://www.haygroup.com/en/campaigns/the-new-rules-of-engagement (data dostępu: 12.09.2015).
 • Padzik K., 2013, Ocena pracowników, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Phillips J.J., Stone R.D., Phillips P.P., 2003, Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Human Factor, Kraków.
 • Rummler G.A., Brache A.P., 2000, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 • Sęk H. (red.), 2004, Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, wyd. 2,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sienkiewicz Ł., Sajkiewicz B., 2007, Perspektywa HPWS w pomiarze efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Borkowska S. (red.), Systemy wysoce efektywnej pracy, IPiSS, Warszawa.
 • Skowron-Mielnik B., 2009, Efektywność pracy – próba uporządkowania pojęcia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1.
 • Słownik języka polskiego (2015), http://sjp.pl/ (data dostępu 07.10.2015).
 • Smith W.K., Lewis M.W., 2011, Toward a theory of paradox. A dynamic equilibrium model of orga-
 • nizing, Academy of Management Review, vol. 36, no. 2.
 • The State of the Global Workplace: Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide, 2013, Gallup, http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/brochures/Gallup-state-of-the-GlobalWorkplaceReport_20131.pdf (data dostępu: 28.10.2015).
 • Trends in Global Employee Engagement. Making engagement happen, 2015, http://www.aon.com/human-capital-consulting/thought-leadership/talent/2015-global-employee-engagement.jsp (data dostępu: 10.10.2015).
 • Trendy HR 2015. Nowy świat pracy, 2015, Raport Deloitte, Deloitte University Press.
 • What is Employee Engagement? Scarlett Surveys International, 2013, http://www.scarlettsurveys.com (data dostępu: 10.09.2015).
 • Zimnowłocka-Łozyk E., 2011, Wypalenie zawodowe a umiejętność zarządzania stresem, czasem i sobą, [w:] Janowska, Z. (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, tom 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8dc41b8b-17c5-4672-bee6-ad00db0a20f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.