PL EN


Journal
2019 | 2 (79) | 20-25
Article title

Zarządzanie obsługą studenta w dziekanatach polskich uczelni

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Obsługa procesu dydaktycznego pełni wobec niego rolę podrzędną i z tego powodu jest niemal całkowicie pomijana w literaturze dotyczącej szkolnictwa wyższego. Tymczasem obsługa administracyjna studentów jest istotnym czynnikiem wpływającym na postrzeganie przez nich jakości procesu dydaktycznego. Obsługa ta powinna cechować się efektywnością proceduralną, a także umiejętnością sprostania oczekiwaniom coraz bardziej zróżnicowanej populacji studentów o różnych potrzebach. Umiejętność pogodzenia tych dwóch wymiarów świadczy o jakości pracy dziekanatu. Artykuł ma charakter praktyczny, a jego celem jest nakreślenie możliwych kierunków zmian w organizacji pracy dziekanatów, na podstawie których zainteresowane podmioty mogą wypracować własne rozwiązania, oddolnie i na podstawie własnych doświadczeń. Materiał źródłowy stanowi ponad 70 przykładów dobrych praktyk, przygotowanych przez pracowników dziekanatów siedmiu uczelni publicznych i niepublicznych. Zaprezentowane innowacje organizacyjne w podziale na trzy kategorie: (1) organizacja pracy, (2) współpraca z innymi jednostkami uczelni oraz (3) rozwiązania dla studentów, ukazują sposoby organizacji pracy w dziekanatach.
Journal
Year
Issue
Pages
20-25
Physical description
Contributors
  • Szkoła Główna Handlowa
References
  • Calvo-Porral, C. Lévy-Mangin, J.-P., Novo-Corti, I. (2013). Perceived quality in higher education: an empirical study. Marketing Intelligence & Planning, 31(6), https://doi.org/10.1108/MIP-11-2012-0136
  • Górak-Sosnowska, K., Brdulak, J., Matusewicz, M., Senator, I. (2018). Dziekanaty na wyższych uczelniach: funkcjonowanie - wyzwania - dobre praktyki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  • Górak-Sosnowska, K., Wiśniewska, E. (2019). W poszukiwaniu szczęśliwego dziekanatu. W: K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH [w druku].
  • Komives, S.R. Woodard, D.B. (red.). (2003), Student Services: A Handbook for the Profession, San Francisco: Jossey-Bass.
  • Sultan, P., Wong, H.Y. (2012). Service quality in a higher education context: an integrated model. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 24(5), https://doi.org/10.1108/13555851211278196
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8dca6656-8af4-4562-a1ee-2d49215ea008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.