PL EN


2014 | 1(35) | 43-52
Article title

Business Cycle Barometer as a Method of Economic Diagnosis and Forecasts in the Case of Warmia and Mazury Region

Title variants
PL
Barometr koniunktury jako metoda diagnozy i prognozy stanu gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of this article is to assess the possibility of using a business cycle barometer to measure both the current economic situation and short-term forecasts for a regional economy, on the example of the Warmia and Mazury. The basis of this assessment is the construction of regional business cycle barometer based on data obtained from the Regional Statistical Office in Olsztyn. A survey was conducted which showed that a regional business cycle barometer can be created using the official statistical data. It provides a way to assess the current economic situation and short-term prospects of its fluctuations. In comparison to business surveys made by other institutions, the business cycle barometer is more objective, because it consists of so-called hard economic data.
PL
Celem artykułu jest ocena możliwości wykorzystania barometru koniunktury do pomiaru stanu aktualnego oraz krótkookresowej prognozy gospodarczej regionu, na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Podstawą tej oceny jest propozycja konstrukcji barometru, opartego na danych statystycznych pozyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie. Otrzymane wyniki wskazują, że badanie koniunktury gospodarczej w ujęciu regionalnym z wykorzystaniem tzw. twardych danych statystycznych jest możliwe i pozwala na ocenę bieżącego stanu koniunktury oraz krótkookresowych perspektyw jej zmian.
Contributors
  • Warmińsko-Mazurski University
References
  • Błędowski, P., P. Kubicki, K. Bojadżijewa-Wesołowska, and M. Fedorczuk. n.d. Stan i prognoza rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Projekt „Regionalny Barometr Gospodarki” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Poddziałanie 8.1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Szczecin: WUP w Szczecinie.
  • Drozdowicz-Bieć, M. 2012. Cykle i wskaźniki koniunktury. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
  • Gorzelak, E., and Z. Zimny. 2012. Koniunktura w Rolnictwie. Badanie okresowe. II kwartał 2012 r., Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego/Szkoła Główna Handlowa Instytut Rozwoju Gospodarczego. Warszawa: IRG SGH.
  • Grudkowska, S., and E. Paśnicka. 2007. X-12-ARIMA i TRAMO/SEATS — empiryczne porównanie metod wyrównania sezonowego w kontekście długości próby, Materiały i Studia. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
  • Kowerski, M. n.d. “Metodologia badań regionalnych prowadzonych w ramach projektu “Lubelski Barometr Gospodarczy”.” In Lubelski Barometr Gospodarczy. Metodologia, 2–70. Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.
  • Malina, A. 2004. Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie Seria Specjalna, Monografie. Kraków: Wydawnictwo AE.
  • Matkowski, Z. 1997. Z prac nad syntetycznymi wskaźnikami koniunktury dla gospodarki polskiej, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa; Wydawnictwa IRG.
  • Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2011 r. 2013. Katowice: Urząd Statystyczny w Katowicach.
  • Warżała, R. 2012. Pomiar i prognozowanie koniunktury gospodarczej w ujęciu regionalnym na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8dcf980b-c801-4235-9804-a038797e56a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.