PL EN


2016 | 3 (11) | 48-58
Article title

Manufacture to Manufacture Terms of Trade w XX i XXI wieku. Tendencje i determinanty

Content
Title variants
EN
Manufacture to manufacture terms of trade in the 20th and 21st centuries.Tendencies and determinants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowane w literaturze, a także własne wyniki badań potwierdzają występowanie we współczesnym handlu międzynarodowym zjawiska pogarszania się Manufacture to Manufacture Terms of Trade (MMTOT) na niekorzyść krajów rozwijających się. Podstawową przyczyną występowania tej tendencji jest miejsce zajmowane przez kraje rozwijające się w międzynarodowym podziale pracy. Kraje te eksportują wyroby przetworzone pracochłonne, standardowe i o niskiej zwykle jakości, czego efektem są ich niskie ceny eksportowe i bardzo umiarkowana dynamika ich wzrostu. Korzyści z niskich cen eksportowych i pogarszających się terms of trade towarów eksportowanych przez kraje rozwijające się odnoszą importerzy, w znacznej mierze z krajów rozwiniętych gospodarczo. Prezentowana tradycyjnie w literaturze teza, iż dywersyfikacja eksportu w kierunku zwiększenia w nim udziału dóbr przetworzonych przyniesie krajom rozwijającym się poprawę ich terms of trade, nie znajduje zatem potwierdzenia w praktyce współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych
Keywords
Year
Issue
Pages
48-58
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8dd72365-850c-45d4-90bb-09cf9c168afa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.