Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 28/2 | 95-115

Article title

A Relevance-Theoretic Perspective on (Im)politeness Issues in the CB Radio Discourse of Polish Drivers

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This paper has two major objectives. The first objective is to present the phenomenon of CB radio discourse of Polish drivers and discuss its main features. The second goal is to analyse two of these features from the angle of the (im)politeness issues, using the perspective of Relevance Theory. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the phenomenon under scrutiny: the socio-cultural background of the CB radio discourse as well as its basic linguistic features are presented. In the second part of the paper, I discuss Escandell-Vidal’s approach to politeness within Relevance framework (Escandell-Vidal 2004) and integrate the model with the habitus-based definition of politeness (Bourdieu 1977; Watts 2003). The final part of the paper shows how the integrated approach can be used to examine two major aspects of the CB radio discourse: its conversational structure and the use of diminutives.

Contributors

 • University of Warsaw

References

 • Aléong, Stanley, and Michel Chrétien. 1981. “Can Smokey the Bear Speak French? Adapting CB Lingo in Canadian French.” American Speech 56.4: 260–268.
 • Blakemore, Diane. 1987. Semantic Constrains on Relevance. Oxford: Blackwell.
 • Blakemore, Diane. 2011. “On the Descriptive Ineff ability of Expressive Meaning.” Journal of Pragmatics 43: 3537–3550.
 • Brown, Penelope, and Stephen Levinson. [1978] 1987. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bourdieu, Pierre. 1977. Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bourdieu, Pierre. 1990. The Logic of Practice. Cambridge: Polity Press.
 • Carston, Robyn. 2002. Thoughts and Utterances. Oxford: Blackwell.
 • Dannefer, Dale. W., and Nicholas Poushinsky. 1979. “The CB Phenomenon: A Sociological Appraisal.” Journal of Popular Culture 12.4: 611–619.
 • Escandell-Vidal, Victoria. 1996. “Towards a Cognitive Approach to Politeness.” Language Sciences 18: 629–650.
 • Escandell-Vidal, Victoria. 1998. “Politeness: A Relevant Issue for Relevance Theory.” Revista Alicanta de Estudios Ingleses 11: 45–57.
 • Escandell-Vidal, Victoria. 2004. “Norms and Principles. Putting Social and Cognitive Pragmatics Together.” Current Trends in the Pragmatics of Spanish. Ed. Rosina Márquez-Reiter, and Maria-Elena Placencia. Amsterdam: John Benjamins. 347–371. a pre-print version retrieved from: http://www.uned.es/ dpto-leng-esp-y-ling-gral/escandell/papers/Norms%20and%20Principles.pdf.
 • Halliday, Michael. A. K. 1975. “Anti-Languages.” American Anthropologist 78.3: 570–584.
 • Handke, Kwiryna. 2008. Socjologia języka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jaros, Violetta. 2011a. “Formacje deminutywne i hipokorystyczne oraz ich funkcje w języku użytkowników CB-radia.” Wokół słów i znaczeń. IV. Słowotwórstwo a media. Ed. Ewa Badyda, Jolanta Maćkiewicz, and Ewa Rogowska-Cybulska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 185–195.
 • Jaros, Violetta. 2011b. “‘Lustereczko dla ciebie, kolego’, czyli grzeczność językowa na polskich drogach.” Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. III. Kontekst a komunikacja. Ed. Iza Matusiak-Kempa, and Sebastian Przybyszewski. Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej UWM. 254–266.
 • Jaros, Violetta. 2011c. “Rytualizacja i płciowość w komunikacji użytkowników CB-radia.” Język, rytuał, płeć. Ed. Marek Cieszkowski, and Jacek Szczepaniak. Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. 113–128.
 • Jaros, Violetta. 2012a. “Sposoby pomnażania leksyki socjolektalnej w języku użytkowników CB-radia (neologizmy semantyczne i funkcyjne).” Prace Naukowe AJD w Częstochowie seria: Językoznawstwo. 120–136.
 • Jaros, Violetta. 2012b. “Język użytkowników CB-radia a dawna gwara szoferska w kontekście przemian językowych i społeczno-cywilizacyjnych w Polsce.” Język, natura, cywilizacja. Ed. Elżbieta Laskowska, Beata Morzyńska-Wrzosek, and Wiesław Czechowski. Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. 91–112.
 • Jaros, Violetta. 2012c. “Sposoby wartościowania w języku użytkowników CB-radia.” Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w języku. Komunikacja. Ed. Renata Bizior, and Dorota Suska. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 173–191.
 • Jaros, Violetta. 2012d. “Język użytkowników CB-radia (właściwości leksykalne).” Język nowych mediów. Ed. Kazimierz Michalewski. Łódź: Primum Verbum. 291–301.
 • Jaros, Violetta. 2013a. “Sposoby pomnażania leksyki socjolektalnej w języku użytkowników CB-radia (neologizmy strukturalne).” Słowotwórstwo w różnych odmianach języka. Ed. Ewa Badyda, Jolanta Maćkiewicz, and Ewa Rogowska-Cybulska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 117–136.
 • Jaros, Violetta. 2013b. “Źródła leksyki socjolektu użytkowników CB-radia.” Rozprawy Komisji Językowej LIX. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe. 61–77.
 • Jaros, Violetta. 2014. “Mechanizmy ekonomizacji w języku kierowców komunikujących się za pomocą CB-radia.” Mechanizmy ekonomizacji języka. Ed. Renata Bizior, and Dorota Suska. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 147–164.
 • Jaros, Violetta. 2015a. “Językowy obraz wspólnoty komunikatywnej posługującej się socjolektem CB-radiowym.” Socjolingwistyka 29: 191–205.
 • Jaros, Violetta. 2015b. “Niegrzeczność w komunikacji użytkowników CB-radia.” (Nie)grzeczność, interakcja, komunikacja. Ed. Małgorzata Święcicka, and Monika Peplińska-Narloch. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 145–168.
 • Jaros, Violetta. 2016. “MY – ONI – OBCY w języku użytkowników CB-radia.” Globalizacja a przemiany języków słowiańskich. Ed. Małgorzata Święcicka, Monika Peplińska, and Halina Kurek. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 218–232.
 • Jary, Mark. 1994. “Relevance and politeness.” Cognitive Science Research Papers 348. University of Brighton. http://www.sussex.ac.uk/cogs/research/ researchpapers
 • Jary, Mark. 1998a. “Relevance Theory and the Communication of politeness.” Journal of Pragmatics 30: 1–19.
 • Jary, Mark. 1998b. “Is Relevance Theory Asocial?” Revista Alicanta de Estudios Ingleses 11: 157–169.
 • Jurafsky, Daniel. 1993. “Universals in the Semantics of the Diminutive.” Proceedings of the Nineteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society: General Session and Parasession on Semantic Typology and Semantic Universals. Ed. Joshua S. Guenter, Barbara A. Kaiser, and Cheryl C. Zoll. Berkeley CA: Berkeley Linguistics Society. 423–436.
 • Kryk-Kastovsky, Barbara. 2000. “Diminutives: An Interface of Word Formation, Semantics and Pragmatics.” Words: Structure, Meaning, Function. Ed. Christiane Dalton-Puff er, and Nikolaus Ritt. New York: Mouton de Gruyter. 165–174.
 • Mey, Jacob, and Mary Talbot. 1988. “Computation and the Soul.” Journal of Pragmatics 12.5: 743–789.
 • Mendoza, Martha. 2005. “Polite Diminutives in Spanish: A Matter of Size?” Broadening the Horizon of Linguistic Politeness. Ed. Robin Lakoff , and Sachiko Ide. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. 163–174.
 • Milusz, Mariola. 2012. “Cechy charakterystyczne socjolektu kierowców (użytkowników CB radia).” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. XXX.1: 113–123.
 • Nowik, Ewa. 2007. “Analiza dyskursu CB radio: profesjolekt kierowców TIR-ów. Studium pilotażowe.” Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy, series: Język a komunikacja 17. Ed. Grzegorz Szpila. Kraków: Tertium. 121–128.
 • Nowik-Dziewicka, Ewa. 2010. “Zjawisko uprzejmości językowej w kontekście dyskursu CB-radio: analiza rozmów kierowców.” Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, series: Język a komunikacja 27. Ed. Grzegorz Szpila, and Joanna Dybiec. Kraków: Tertium. 119–128.
 • Ramsey, David. Richard. 1979. “The People Versus Smokey Bear: Metaphor, Argot, and CB radio.” Journal of Popular Culture 13.2: 338–344.
 • Schegloff , Emanuel. A., and Harvey Sacks. 1973. “Opening up Closings.” Semiotica 8: 289–327.
 • Sifi anou, Maria. 1992. “The Use of Diminutives in Expressing Politeness: Modern Greek Versus English.” Journal of Pragmatics 17.2: 155–173.
 • Sperber, Dan, and Deirdre Wilson. [1986] 1995. Relevance: Communication and Cognition. Oxford: Blackwell.
 • Sperber, Dan, and Deirdre Wilson. 1997. “Remarks on Relevance Theory and the Social Sciences.” Multilingua 16: 145–151.
 • Sperber, Dan, and Deirdre Wilson. 2002. “Pragmatics, Modularity and Mindreading.” Mind and Language 17.1-2: 3–23.
 • Swales, John. M. 1990. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Szypulski, Piotr. 2018. “CB-radio czy smartfonowe ostrzegacze?” Autoświat. https:// www.auto-swiat.pl/porady/prawo/cb-radio-czy-smartfonowe-ostrzegacze/ spk5rts
 • Watts, Richard. 1992. “Linguistic Politeness and Politic Verbal Behaviour: Reconsidering Claims for Universality.” Politeness in Language: Studies in its History, Theory and Practice. Ed. Richard Watts, Sachiko Ide, and Konrad Ehlich. Berlin: Mouton de Gruyter. 43–70.
 • Watts, Richard. 2003. Politeness. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wiercińska, Katarzyna. 2016. “Diminutives in Politeness Strategies: A Comparison of the Netherlands and Flanders.” Roczniki Humanistyczne 64.5: 125–137.
 • Wierzbicka, Anna. 1984. “Diminutives and Depreciatives: Semantic Representation for Derivational Categories.” Quaderni di Semantica 5.1: 123–130.
 • Wilson, Deirdre, and Dan Sperber. 2002. “Relevance Theory.” UCL Working Papers in Linguistics 14: 249–290.
 • Wilson, Deirdre, and Dan Sperber. 2005. “Reply to Rajagopalan.” Intercultural Pragmatics 2.1: 99–103.
 • www.cb-radio.pl www.cb-forum.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8ddcfbc3-22dc-4033-824a-099cec0a0803
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.