PL EN


2017 | 1/39 | 296-303
Article title

Mirosław J. Szymański, Błażej Przybylski (red.), W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2015, s. 254 [recenzja]

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
Pages
296-303
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
References
 • Czerniawska, Olga. Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii. Szkice i rozprawy. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000.
 • Edukacja na rozdrożu, red. Maria Szyszkowska. Białystok: Kresowa Agencja Wydawnicza, 2015.
 • Fabiś, Artur. „Edukacja osób starszych”. W: Artur Fabiś, Joanna K. Wawrzyniak, Agata Chabior, Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, 171–198. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015.
 • Konieczna-Woźniak, Renata. „Całożyciowe uczenie się z perspektywy zmieniającej się dorosłości człowieka i integracji pokoleń”. W: Młodość i starość. Integracja pokoleń, red. Beata Bugajska, 145–157. Szczecin: ZAPOL, 2010.
 • Kwiatkowski, Stefan M. Kształcenie zawodowe – wyzwania, priorytety, standardy. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2008.
 • Oblicza edukacji w zmieniającym się społeczeństwie, red. Agata Popławska. Białystok: Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2012.
 • Pakuła, Magdalena. Postawy osób starszych wobec edukacji. Studium teoretyczno-diagnostyczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 • Problemy edukacji jutra w dobie globalizacji, red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2012.
 • Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy, red. Stanisław Juszczyk. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.
 • Różański, Tomasz. „Educational activity of older people in Poland – selected issues”. W: Society. Integration. Education, t. 4, red. Velta Lubkina, Svetlana Usca, Anda Zvaigzne, 122–131. Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, 2016.
 • Solarczyk-Ambrozik, Ewa. „Uczenie się przez całe życie jako rzeczywistość edukacyjna. Dyskurs całożyciowego uczenia się w tle zmian społeczno-ekonomicznych”. W: Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, red. Ewa Solarczyk-Ambrozik, 11–35. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013.
 • Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole, red. Małgorzata Banasiak, Agata Wołowska. Warszawa: Wydawnictwo Difin SA, 2015.
 • Szymański, Mirosław J. Edukacyjne problemy współczesności. Kraków–Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014.
 • W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych, red. Mirosław J. Szymański, Błażej Przybylski. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2015.
 • Współczesne problemy edukacji w Polsce, red. Jan Zimny. Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2014.
 • Współczesne problemy zawodu nauczyciela i pedagoga, red. Wanda Dróżka, Bożena Matyjas. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8dde6a66-18d0-45ae-8c62-ee63bd868279
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.