PL EN


2020 | 2 | 287-301
Article title

Postmodernistyczna powieść w oczach szkolnego polonisty

Content
Title variants
EN
Postmodern novel in the eyes of high school Polish literature teacher
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an analysis of the well-known and popular novel by Jerzy Sosnowski – “Apocrypha of Aglaya”. Although the problem of the unusual complexity of the story and the mystery of the sense within it is usually raised, the author of the article believes that the work can be examined with simple analytical tools, without resorting to analytical instruments more complex than those used at school. Obviously “Apocrypha of Aglaya” draws on various traditions and conventions, but it is generally based on known plot patterns. However, it is original and valuable, it contains important statements about the modern condition of man, without ceasing to be a romance and a thriller. The article is methodologically structuralist and opposes postmodern research trends.
Year
Volume
2
Pages
287-301
Physical description
Dates
published
2020-12-30
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Bratkowski, P. (2001), Agłaja, czyli kto? W: Wysokie Obcasy. 18, 36.
 • Cieślik, M. (2001), (nota). W: Magazyn Literacki. 2, 51.
 • Cuber, M. (2001), Fotele i demony. W: Pogranicza. 3, 132-136.
 • Cytadelski, T. (2002), O kobiecie-robocie i ideałach. W: Portret. 12, 106-107.
 • Czapliński, P. (2001), Sosnowski do czytania. W: Polityka. 11, 64-65.
 • Dudziak, P. (2002), Świat do składania. W: Tygodnik Powszechny. 19, 13.
 • Dunin-Wąsowicz, P./ Varga, K. (1998), Parnas bis. Słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku, wyd. 3 i ost. Warszawa.
 • Fleisher, M. (1994), Overground. Die Literatur der polnischen alternative Subkulturen der 80er und 90er Jahre (Ein Einsicht). München.
 • Fleischer, M. (2002), Overground. W: Paweł Dunin-Wąsowicz, Xeroferia 2.0. Antologia artzinów. Polskie alternatywne pisma literackie 1980-2000. Wersja beta. Warszawa, 18-19.
 • Gajewska, G. (2016), Erotyka sztucznych ciał z perspektywy studiów nad rzeczami. Gniezno.
 • Głowiński, M./Kostkiewiczowa, T./Okopień-Sławińska, A. et al. (2000), Słownik terminów literackich. Wrocław.
 • Graaf, V. (1975), Homo Futurus. Analiza współczesnej science fiction. Warszawa.
 • Jaworski, S. (1990), Słownik szkolny. Terminy literackie. Warszawa.
 • JAZ (2001), W: Przekrój. 13, 74.
 • Kępiński, P. (2001), Traktat o manekinach. W: Życie z 15 III, dod. Życie z Książkami. 8.
 • Klejnocki, J./ Sosnowski, J. (1996), Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia „Brulionu” (1986-1996), Warszawa.
 • Koz’mina, Ye. Yu. [Козьмина, Е. Ю.] (2018), Композиция романа Е. Сосновского «Апокриф Аглаи»: моделирование читательской позиции. In: Вестник РГГУ. 2. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2 (35), 284-293.
 • Lem, S. (1973), Fantastyka i futurologia, t. 2. Kraków.
 • Madaliński, A. (2002), Przyjemność prostoduszna albo kicz w prozie Jerzego Sosnowskiego. W: FA-art. 4, 90-97.
 • Mizerkiewicz, T. (2001), Anty-Pigmalion. W: Nowe Książki. 5, 70-71.
 • Nęcka, A. (2014), Zmagania z metafizyką: o twórczości Jerzego Sosnowskiego. W: Nęcka, A./ Nowacki, D./Pasterska, J. (red.), Skład osobowy: szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1. Katowice, 417-436.
 • Nęcka, A. (2015), Polifonia: literatura polska początku XXI wieku. Katowice.
 • Nowacki, D. (2001), Ależ namieszał! W: Gazeta Wyborcza, dod. Magazyn z Książkami. 1, 14.
 • Opoka, M. (2002), Samotność z automatu. W: Akcent. 1-2, 224-225.
 • Oramus, M. (2001), Jaskółka uwięziona. W: Nowa Fantastyka. 10, 78.
 • Ostaszewski, R. (2001), Figury jazdy obowiązkowej. W: FA-art. 2, 53-54.
 • Piaszczyński, P. (2003), Szkice mniejsze: Sosnowski. W: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza – The Polish Daily and Soldiers Daily. 204, 5.
 • P. Ś. [Śliwiński, P.] (2001), [recenzja]. W: Polonistyka. 6, 380.
 • Rusinek, W. (2010), Debiuty prozatorskie po roku 1989 i problem tekstualizmu [praca doktorska]. Katowice.
 • Sosnowski, J. (2001), Apokryf Agłai. Warszawa.
 • Staszewski, D. (2008), Jerzego Sosnowskiego gra w lokalność z towarzyszeniem orkiestry i fałszujących solistów. W: Tekstualia. 1 (12), 165-171.
 • Stefanskiy, Ye.Ye. [Стефанский, Е. Е.] (2007), «Побежденное смехом страшное…» в романах М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и Е. Сосновского «Апокриф Аглаи». In: Вестник СамГУю 5/2 (55), 187-203.
 • Stefanskiy, Ye.Ye. [Стефанский, Е. Е.] (2011), «Мастер и Маргарита» М. Булгакова и «Апокриф Аглаи» Е. Сосновского сквозь призму эмоции страха. W: Zeszуtу Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Filologia, Glottodydaktyka. 3, cz. 1. 68, 155-167.
 • Stefanskiy, Ye. Ye. [Стефанский, Е. Е.] (2016), Гротеск и его мифологические исток и в романах М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и Е. Сосновского «Апокриф Аглаи». In: Нестеров, А. Ю. (ред.), Третьи Лемовские чтения. Самара, 250-264.
 • Witkowski, M. (2001), Jak czytać „Apokryf Agłai”? W: Dekada Literacka. 7/8, 98-101.
 • Wencel, W. (2001), Papier mâché. W: Nowe Państwo. 16.
 • Zając, J. (2014), Wampir i namiętny cyborg. Z psychoanalizy dwóch przypadków zauroczenia przez femme fatale. W: Postscriptum Polonistyczne. 1 (13), 135-145.
 • Ziemkiewicz, R. A. (2001), Rymowanie dreszczowca. W: Magazyn Literacki. 3, 19.
 • Zygmunt, T. (2001), Powieść dla wszystkich. W: Opcje. 3-4, 20-21.
 • Żuliński, L. (2001), Czarne dziury (z tego cyklu:) Dmuchana laleczka prozy. W: Aneks Trybuny. 154, H.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-1128
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8ddf0877-1043-476a-a70f-8af7eaf516c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.