PL EN


2016 | 3 | 2 | 99-112
Article title

Zastosowanie modeli empiryczno-indukcyjnych do wyceny wartości akcji

Content
Title variants
EN
The Application of Single Equation Regression Models in Share Valuation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto tematykę wyceny akcji, której dokonano za pomocą modeli empiryczno-indukcyjnych. Modele te umożliwiają dokonanie wyceny wartości wewnętrznej akcji na podstawie modeli ekonometrycznych. W modelach tych za zmienną objaśnianą przyjmuje się najczęściej wartość rynkową akcji lub wskaźnik cena do zysku. Jako zmienne objaśniające najczęściej przyjmowane są: zysk, tempo wzrostu zysku na akcję, dywidenda, stopień zadłużenia spółki, wskaźnik ryzyka itp. Podstawą takiego ujęcia modelu jest relacja, która wiąże wartość spółki z jej podstawowymi składowymi (wartością długu oraz wartością kapitału własnego). Dla wybranych spółek giełdowych sektora bankowego zbudowano po dwa liniowe modele regresji, w których uwzględniono dwie zmienne objaśniające. Wyznaczono najlepsze możliwe postacie modeli, na podstawie których wyciągnięto ostrożne wnioski.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
99-112
Physical description
Contributors
author
 • Dr inż., Katedra Matematyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
 • Dr, Katedra Matematyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
References
 • Barczak A., Biolik J. (1998), Podstawy ekonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Biolik J. (red.) (2013), Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Borowski K. (2014), Analiza fundamentalna. Metody wyceny przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Dębski W. (2014), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jajuga K., Jajuga T. (2015), Inwestycje – Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kufel T. (2013), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sprawozdania finansowe rozważanych spółek za lata 2012–2016 dostępne na ich stronach internetowych, dostęp dnia 04.07.2016.
 • Tarczyński W. (2001), Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • http://www.gpw.pl, dostęp dnia 4.07.2016.
 • http://www.gpwinfostrefa.pl, dostęp dnia 4.07.2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8de206cc-fd31-4a81-8d47-0f8c71b7a8e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.