PL EN


2019 | 3(17) | 48-65 (18)
Article title

PRAWO DO WOLNYCH WYBORÓW W AZERBEJDŻANIE W ŚWIETLE ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Content
Title variants
RIGHT TO FREE ELECTIONS IN AZERBAIJAN IN THE LIGHT OF THE CASE LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article provides an extensive analysis of the problem of the way how Azerbaijan implements international standards for free elections. The basic research mainly covers the jurisprudence of international bodies protecting individual rights, with a particular emphasis on the European Court of Human Rights and on the Council of Europe's Human Rights Commission, as well as the reports from observation missions of the OSCE elections of 2005 and 2010.
Year
Issue
Pages
48-65 (18)
Physical description
Contributors
 • Katedra Systemów Politycznych i Administracyjnych, Wydział Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. ks. J. Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, e-mail: mjastrzebski@ukw.edu.pl, ORCID ID: 0000-0003-3403-261X
References
 • Baluk W., Siwiec O. 2007, Republika Azerbejdżanu [w:] Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, red. W. Baluk, A. Czajowski, Wrocław.
 • Brzeziński M. 2010, Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa Republiki Azerbejdżanu [w:] Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, red. J. Zaleśny, Warszawa.
 • Brzeziński M. 2011, Pozycja ustrojowa Prezydenta Republiki Azerbejdżanu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 4 (8).
 • Cornell S.E. 2001, Democratization falters in Azerbaijan, “Journal of Democracy” 2001, vol. 12, no. 2.
 • Forstmeier S., Hinz Ch., Malyhina K., Matischok J., Pacheco K., Pleines H. 2011, Azerbaijan’s Political System As Assessed By Country Rankings, “Caucasus Analytical Digest”, no. 24, 11 February 2011.
 • Heinrich A. 2010, The formal political system in Azerbaijan and Kazakhstan: a back-ground study, Bremen.
 • Heinrich A. 2011, The Formal Political System in Azerbaijan, “Caucasus Analytical Digest”, no. 24.
 • Jasudowicz T. 2011, Prawo do wolnych wyborów w byłych europejskich państwach socjalistycznych, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego”, nr 2.
 • Kamiński I. 2015, Prawo do wolnych wyborów w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, vol. XIII.
 • Konstytucja Republiki Azerbejdżanu z dnia 12 listopada 1995 roku, Zbiór Prawodawstwa Republiki Azerbejdżanu, http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?r egnom =2618&page=1&content=text_info (23.11.2018).
 • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, przyjęta 4 listopada 1950 r., weszła w życie 3 września 1953 r., DzU 1993, nr 61, poz. 284.
 • Kościński P., Azerbejdżan może mieć dożywotniego prezydenta, http://www.rp.pl/arty kul/26,278623_Dozywotni_prezydent_.html (13.11.2018).
 • LaPorte J. 2016, Semi-presidentialism in Azerbaijan [w:] Semi-Presidentialism in the Caucasus and Central Asia, red. R. Elgie, S. Moestrup, London, doi:10.1057/978-1-137-38781-3_4
 • Meissner H., Informal Politics in Azerbaijan: Corruption and Rent-Seeking Patterns, “Caucasus Analytical Digest”, no. 24, 11 February 2011.
 • Protocol of the Central Election (Referendum) Commission of the Republic of Azerbaijan on the voting results in the referendum conducted on March 18, 2009, http://www. cec.gov.az/en/8referendum2009/documents/documents.htm (23.11.2018).
 • Protokół nr I do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, przyjęty 4 listopada 1950 r., a wszedł w życie 3 września 1953 r., DzU 1995, nr 36, poz. 175.
 • Siwiec O., Baluk W. 2007, Republika Azerbejdżanu [w:] Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, red. W. Baluk, A. Czajkowski, Wrocław.
 • The Organisation for Security and Cooperation in Europe, Office for Democratic Institu-tions and Human Rights (OSCE/ODIHR) Election Observation Mission Final Report on the Parliamentary Elections of 6 November 2005 (Warsaw, 1 February 2006).
 • The Organisation for Security i Cooperation in Europe, Office for Democratic Institutions i Human Rights (OSCE/ODIHR), Election Observation Mission, Final Report on the Parliamentary Elections of 7 November 2010 (Warsaw, 25 January 2011).
 • Wyrok ETPC w sprawie Abil przeciwko Azerbejdżanowi z 21.02.2012 r., nr skargi 16511/06.
 • Wyrok ETPC w sprawie Annagi Hajibeyli przeciwko Azerbejdżanowi z 22.10.2015 r., nr skargi 2204/11.
 • Wyrok ETPC w sprawie Aslan Ismayilov i Inni przeciwko Azerbejdżanowi z 13.04.2017 r., nr skargi 20411/11 20443/11 24070/11.
 • Wyrok ETPC w sprawie Atakishi przeciwko Azerbejdżanowi z 28.02.2012 r., nr skargi 18469/06.
 • Wyrok ETPC w sprawie Bagirov i Inni przeciwko Azerbejdżanowi z 17.12.2015 r., nr skargi 17356/11 30504/11 31959/11.
 • Wyrok ETPC w sprawie Gahramanli i Inni przeciwko Azerbejdżanowi z 8.10.2015 r., nr skargi 36503/11.
 • Wyrok ETPC w sprawie Gasimli i Inni przeciwko Azerbejdżanowi z 17.12.2015 r., nr skargi 25330/11 25340/11 25345/11.
 • Wyrok ETPC w sprawie Gaya Aliyev i Inni przeciwko Azerbejdżanowi z 16.06.2016 r., nr skargi 29781/11 29808/11 30372/11.
 • Wyrok ETPC w sprawie Gruzińska Partia Pracy przeciwko Gruzji z 8.07.2008 r., nr skargi 9103/04.
 • Wyrok ETPC w sprawie Hajili przeciwko Azerbejdżanowi z 10.01.2012 r., nr skargi 6984/06.
 • Wyrok ETPC w sprawie Karimov przeciwko Azerbejdżanowi z 25.09.2014 r., nr skargi 12535/06.
 • Wyrok ETPC w sprawie Kerimli i Alibeyli przeciwko Azerbejdżanowi z 10.01.2012 r., nr skargi 18475/06 22444/06.
 • Wyrok ETPC w sprawie Kerimova przeciwko Azerbejdżanowi z 30.09.2010 r., nr skargi 20799/06.
 • Wyrok ETPC w sprawie Khanhuseyn Aliyev przeciwko Azerbejdżanowi z 21.02.2012 r., nr skargi 19554/06.
 • Wyrok ETPC w sprawie Khanhuseyn przeciwko Azerbejdżanowi z 21.02.2012 r., nr skargi 19554/06.
 • Wyrok ETPC w sprawie Kovach przeciwko Ukrainie z 7.02.2008 r., nr skargi 39424/02.
 • Wyrok ETPC w sprawie Mammadli i inni przeciwko Azerbejdżanowi z 30.06.2016 r., nr skargi 2326/11 8055/11 25355/11.
 • Wyrok ETPC w sprawie Mammadov przeciwko Azerbejdżanowi (nr 2) z 10.01.2012 r., nr skargi 4641/06.
 • Wyrok ETPC w sprawie Namat Aliyev przeciwko Azerbejdżanowi z 8.04.2010, nr skargi 18705/06.
 • Wyrok ETPC w sprawie Orujov przeciwko Azerbejdżanowi z 26.07.2011 r., nr skargi 4508/06.
 • Wyrok ETPC w sprawie Petkov i inni przeciwko Bułgarii z 11.06.2009 r., nr skargi 77568/01.
 • Wyrok ETPC w sprawie Samadbayli i Inni przeciwko Azerbejdżanowi z 13.04.2017 r., nr skargi 36821/11 37656/11 37661/11.
 • Wyrok ETPC w sprawie Sarukhanyan przeciwko Armenii z 27.05.2008 r., nr skargi 38978/03.
 • Wyrok ETPC w sprawie Seyidzade przeciwko Azerbejdżanowi z 3.12.2009 r., nr skargi 37700/05.
 • Wyrok ETPC w sprawie Shukurov przeciwko Azerbejdżanowi z 27.10.2016 r., nr skargi 37614/11.
 • Wyrok ETPC w sprawie Soltanov i Inni przeciwko Azerbejdżanowi z 16.06.2016 r., nr skargi 30362/11 30581/11 30728/11.
 • Wyrok ETPC w sprawie Tahirov przeciwko Azerbejdżanowi z 11.06.2015 r., nr skargi 31953/11.
 • Wyrok ETPC w sprawie Vugar Aliyev i Inni przeciwko Azerbejdżanowi z 17.12.2015 r., nr skargi 24853/11 28465/11 28502/11
 • Zaleśny J. 2013, System konstytucyjny Azerbejdżanu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8de24e49-7a92-47aa-b291-621557cc87bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.