PL EN


2017 | 1(7) |
Article title

Podział Zadań Przewozowych w Gdańsku – stan istniejący i potencjał zmian

Content
Title variants
EN
Modal split in Gdańsk – existing state and potential for change
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jak najczęściej podróżują Gdańszczanie? Jaki dystans pokonują w codziennej drodze do pracy, szkoły? Jaką część swoich codziennych dojazdów samochodem mogliby zamienić na pieszy spacer lub przejażdżkę rowerem? Czy Gdańsk można określić mianem „miasta krótkich odległości”? Czy możliwe jest by w Gdańsku – jak w Kopenhadze – podróże rowerem stanowiły 30% wszystkich przemieszczeń? Gdańskie Badania Ruchu z 2016 r. dostarczyły danych, których analiza przybliża do odpowiedzi na powyższe pytania
What is the most common way of everyday travel among citizens of Gdańsk? What distance do they take in their daily commute to work, school? What part of their daily commute by car could they replace by walking or biking? Can Gdansk be referred to as "city of short distances"? Is it possible in Gdansk - as in Copenhagen – that share of biking accounted for 30% of all movements? The Gdansk Traffic Research of 2016 provided data that can help to find answers to the above questions.
Year
Issue
Physical description
Contributors
  • architekt, urbanista; starszy projektant w Biurze Rozwoju Gdańska; współautor opracowania Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8de41a48-637e-4434-b1b7-cb45a72747d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.