PL EN


2017 | 4 (16) | 7-21
Article title

Ewolucja biznesu międzynarodowego w dobieglobalizacji gospodarki

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Postępująca globalizacja oraz zróżnicowany rozwój procesów integracji regionalnej we współczesnej gospodarce światowej odciskają swoje piętno na działalności gospodarczej prowadzonej zwłaszcza w środowisku międzynarodowym. Z tego powodu autorka postanowiła przygotować artykuł, w którym dąży do ukazania ewolucji pola badawczego biznesu międzynarodowego pod wpływem obu megatrendów. Tak zakreślonemu celowi podporządkowana została struktura artykułu. W części pierwszej przedstawiono istotę i cechy biznesu międzynarodowego, a w drugiej zaprezentowano ewolucję jego problematyki badawczej. Natomiast w trzeciej części ukazano nowe zagadnienia badawcze podejmowane przez biznes międzynarodowy wynikające z aktualnych zmian zachodzących w gospodarce światowej. Rozważania zamyka podsumowanie wskazujące możliwe kierunki przyszłych badań w rozpatrywanym obszarze
Year
Issue
Pages
7-21
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8de46778-df8c-4f1e-84ef-40ce4fb1a7a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.