PL EN


2014 | 3 | 5 | 54-64
Article title

Prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie licencji bankowej. Jednolita licencja bankowa: geneza i założenia

Authors
Content
Title variants
EN
Brokerage activities on the basis of the so-called single banking license: genesis and assumptions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem publikacji jest projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest umożliwienie prowadzenia działalności maklerskiej na podstawie licencji bankowej, tzw. jednolitej licencji bankowej, obejmującej zarówno czynności bankowe, jak i działalność maklerską
EN
The subject of this publication is an Amendment Act to the Act on Trading in Financial Instruments and Certain Other Acts, the purpose of which is to enable brokerage activities on the basis of the so-called single banking license covering both banking operations and brokerage activities
Contributors
author
  • Pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Akademii Profesjonalnego Inwestowania w Szkole Głównej Handlowej, w 2007 roku ukończyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz została wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8de54461-8a51-430f-a978-d18f7f060bd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.