PL EN


2011 | LXXXIII (83) | 237-253
Article title

Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 roku (K 13/07

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
Pages
237-253
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Łódzki
References
 • Bafia J., Prawo o wolności słowa, Warszawa 1988.
 • Barta J., Markiewicz R., Wyłączenie bezprawności naruszenia, w: Barta J., Markiewicz R. (red.), Media a dobra osobiste, Warszawa 2009.
 • Cieśliński M., Kondak I., Postanowienie zabezpieczające a wolność prasy, Przegląd Sądowy 2000, nr 3.
 • Grzybowski S., Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957.
 • Grzybowski S., System prawa cywilnego. Część ogólna, Warszawa 1974.
 • http://www.freepress.org.pl/BAP/etpcz10.htm (29 stycznia 2007).
 • Kamiński I., Sądowy zakaz publikacji w świetle konstytucji Stanów Zjednoczonych oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Państwo i Prawo 2003, nr 2.
 • Kamiński I., Sądowy zakaz publikacji w świetle konstytucyjnych argumentów prawno- porównawczych i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Studia Prawnicze 2002, z. 4.
 • New York Times Co. v. United States, 403 U.S. 713 (1971).
 • No 1, 1987, 3 A11 ER 316, oraz 1987, 3 A11 ER 276, za: Constitutional Law: The Machinery of Government, London 2005.
 • Prawo pozwala sądom na cenzurę prewencyjną, Gazeta Prawna, 2.03.2010.
 • Radwański Z., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2004.
 • Sądowy zakaz jak cenzura, Sąd zbyt łatwo zamienia się w cenzora, Cenzura czy procedura, Cenzura od kuchni, w: Nowińska E., Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007.
 • Sygn. akt K 13/07, ogłoszone dnia 19 listopada 2010 r. w Dz.U. Nr 217, poz. 1435, 98/9/A/2010.
 • Targosz T., Roszczenia służące ochronie dóbr osobistych, w: Barta J., Markiewicz R. (red.), Media a dobra osobiste, Warszawa 2009.
 • The Observer i Guardian v. Wielka Brytania, 26 listopada 1991 r., A 216 par. 60, za: Nowicki M. A., Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa. Warszawa 1999.
 • Wyrok ETPC z 3 lutego 2009 r., Kauczor przeciwko Polsce (Skarga nr 45219/06).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 14 maja 2003 r., I CKN 463/01, OSP 2004, 2/22.
 • Wyrok SN z 14 maja 2003 r, I CKN 463/01, OSP 2004, 2/87.
 • Zaremba M., O sprzeczności instytucji autoryzacji z konstytucją, Palestra 2006, 3–4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8de874ca-e1cf-4b63-a187-d5d2d511236a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.