PL EN


2016 | 17 | 3 | 64-72
Article title

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE ZMIAN ZASAD PRAWNYCH

Content
Title variants
EN
INVESTMENT EFFECTIVENESS OF POLISH PENSION FUNDS DURING THE CHANGING OF THE LEGAL RULES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca dotyczy oceny wyników inwestycyjnych osiągniętych przez 12 otwartych funduszy emerytalnych funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym w latach 2012-1016. Okres badań został wybrany zgod¬nie ze zmianami prawnymi wprowadzonymi w 2014 roku i został podzielony na dwa podokresy: styczeń 2012 styczeń 2014 oraz luty 2014 – luty 2016. Miary efektywności obliczono biorąc pod uwagę tygodniowe stopy zwrotu i na ich podstawie utworzono rankingi otwartych funduszy emerytalnych. W badaniach wykorzystano współczynniki: beta, informacyjny, Sharpe’a Israelsena, Calmar, Omega oraz UPR.
EN
This paper deals with the assessment of the investment results achieved by 14 pension funds functioning on the Polish capital market in 2012-2016. The period has been chosen with regard to the legal changes that came into force in 2014 and it was divided into two periods: January 2012 – January 2014 and February 2014 – February 2016. The effectiveness measures were calculated taking into account weekly rates of return and rankings of pension funds were created. The following coefficients were taken into consideration: beta coefficients, Information Ratio, Sharpe-Israelsen, Calmar, Omega and UPR.
Contributors
 • Katedra Ekonometrii i Statystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Katedra Ekonometrii i Statystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Borowski K. (2014) Miary efektywności zarządzania na rynkach finansowych. Difin, Warszawa.
 • Burke G. (1994) A Sharper Sharpe ratio. Futures, 23 (3).
 • Domański Cz. (red.) (2011) Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. PWE, Warszawa.
 • Dybał M. (2008) Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych. CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D. (2015) Ryzyko rynkowe otwartych funduszy emerytalnych mierzone korelacją z indeksem TBSP. Referat wygłoszony na konferencji Modelowanie Preferencji a Ryzyko MPaR’15.
 • Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D. (2016) Polish open-end pension funds performance and its persistence. Acta Oeconomia, 15(1).
 • Pedersen C. S., Rudholm-Alfvin T. (2003) Selecting a Risk-Adjusted Shareholder
 • Performance Measure. Journal of Asset Management, 4 (3).
 • Shadwick W., Keating C. (2002) A universal performance measure. Journal ofPerformance Measurement, 6(3), 59-84.
 • Sortino F., Van der Meer R. Plantinga A. (1999) The Upside Potential Ratio. Journal of Performance Measurement, 4(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8ded563e-7446-4a7f-96e7-f485566e3bc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.