PL EN


2013 | XC (90) | 65-82
Article title

Innowacyjność przedsiębiorstw regionu łódzkiego – wyniki badania ankietowego

Content
Title variants
EN
Innovation of the companies in the Lodz region – the survey results
Languages of publication
PL
Abstracts
The objective of this paper is to analyse and assess innovation activities of companies from the Lodz region. Its first part focuses on identification and ranking factors that impact innovation activities in companies based on the literature of the subject. The second part studies main areas of innovation activities of companies in the Lodz region based on the results of a questionnaire survey conducted in 2012 on a group of randomly selected 500 economic operators from the region. Innovation activities in companies in the region face numerous barriers resulting from both internal factors relating to the company and external circumstances in the surrounding environment. Lack of financial resources for the implementation of innovations is the top ranking barrier. The following are also mentioned: market barriers, barriers connected with production and production factors, employment and technical infrastructure, and finally barriers connected with access to information.
Year
Volume
Pages
65-82
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Łódzki
 • Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Łódzki
References
 • Antoszkiewicz J., Metody skutecznego zarządzania, ORGMASZ, Warszawa 1996,
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w latach 2008-2010, GUS, Warszawa 2012.
 • Jonasz K., Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele, Difin, Warszawa 2010.
 • Jonasz W., Innowacyjność i przedsiębiorczość w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa jako systemu społecznego, w: W. Jonasz (red.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2009.
 • Jonasz W. (red.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2009.
 • Lancaster G., Massinghan L., Marketing Management, McGraw-Hill, London 1993.
 • Lisowska R., Starzyńska D., Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych – analiza komparatywna, w Przyszłość Integracji Europejskiej – konkurencyjność i rynek, red. W. Bieńkowski, S. Bukowski, G. Olszewska, Wyd. CEDEWU, Warszawa 2012.
 • Matusiak K.B., Innowacje i transfer technologii: słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008.
 • Niedzielski P., Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2007.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Komisja Europejska 2005; http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/ 20081117_OSLO.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8dee9b21-e807-418a-82ee-f2ddc7eff36c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.