PL EN


2005 | 1 | 137-144
Article title

Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Procesy globalizacji oraz transformacji gospodarki narodowej stawiają przed polskim społeczeństwem szczególne wyzwania edukacyjne, których celem jest wykształcenie konkurencyjnego, kompetentnego i przedsiębiorczego człowieka. Przyjmuje się bowiem, że w fazie informacyjnej rozwoju cywilizacyjnego o konkurencyjności człowieka i w konsekwencji całej gospodarki w największym stopniu decydować będą zasoby kapitału ludzkiego. Wyzwaniom współczesnej, globalnej gospodarki są w stanie sprostać jedynie osoby i społeczeństwa kierujące coraz większe nakłady na inwestycje w umiejętności i wiedzę człowieka Dlatego konieczne były przekształcenia systemu edukacji w Polsce tak, aby funkcjonował on na miarę potrzeb współczesnego społeczeństwa informacyjnego, jak najlepiej przygotowując uczniów do życia w tym społeczeństwie...
Contributors
References
 • Bachta A. i in., 2003, Podstawy przedsiębiorczości. Scenariusze zajęć edukacyjnych dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, praca zbiorowa, Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa.
 • Covey S. R., 2003, Siedem nawyków skutecznego działania, wyd. III popr., Rebis, Poznań.
 • Covey S. R., 2004, Zasady skutecznego przywództwa, wyd. II popr., Rebis, Poznań.
 • Dziewiecki M., 2000, Cele i metody wychowania chrześcijańskiego, Referat wygłoszony 29.IV.2000 r. w Rzeszowie w ramach sympozjum na temat wychowania (za www.opoka.org.pl).
 • Dziewiecki M., 2002, Wychowanie w dobie ponowoczesności, „Jedność”, Kielce.
 • Dziewiecki M., 2004, Pedagog na trzecie tysiąclecie, [w:] Czytelnia „Opoki” (www.opoka.org.pl).
 • Galarowicz J., 1993,`Powołani do odpowiedzialności, Oficyna Naukowa i Literacka T. I. C., Kraków.
 • Gawlina Z., 2001, Kształtowanie postawy czynnej ważnym celem wychowania,[w:] Kształtowanie postaw czynnych i więzi środowiskowych, red. Z. Gawlina, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Goleman D., 1997, Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań.
 • Goleman D., 1997, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań.
 • Jan Paweł II, 1991, Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów, Włocławek, 6 czerwca 1991 r.
 • Makieła Z., Rachwał T., 2002, Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Nowa Era.Warszawa.
 • Makieła Z., Rachwał T., 2003, Podstawy przedsiębiorczości. Poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. (wydanie drugie zm.), Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa.
 • Makieła Z., Rachwał T., 2005a, Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (wydanie czwarte zm.), Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa.
 • Makieła Z., Rachwał T., 2005b, Podstawy przedsiębiorczości. Zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. (wydanie czwarte zm.), Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa.
 • Nalaskowski S., 1999, O ideale wychowania i celach kształcenia, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego (dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn.26 lutego 2002 r., Warszawa.
 • Rachwał T., 2004, Podstawy przedsiębiorczości. Słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa.
 • Suchodolski B., 1990, Wychowanie mimo wszystko, WSiP, Warszawa.
 • Śrutowska D., Rachwał T. (red.), 2005, Podstawy przedsiębiorczości. Multimedialny CD-ROM dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwo Nowa Era, Young Digital Poland, Warszawa-Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8deeed38-0424-4a2f-8f08-17324d846054
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.