Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 22 | 3 | 381-392

Article title

Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (ks. Włodzimierz Wincenty Wielgat)

Content

Title variants

EN
The Bibliography of the Writings of the Clergy of the Ełk Diocese in 1992-2017 (Włodzimierz Wincenty Wielgat)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents the literary output of Fr. Włodzimierz Wincenty Wielgat, representing one of the disciplines of theological sciences – moral theology. The bibliography concerns the years 1992-2017.

Journal

Year

Volume

22

Issue

3

Pages

381-392

Physical description

Dates

published
2020-09-30

Contributors

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Filia w Ełku

References

  • Guzewicz W., „Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą…”. Słownik biograficzny zmarłych księży diecezji ełckiej (1992-2017), Ełk 2017.
  • Guzewicz W., Katalog duchowieństwa diecezji ełckiej. Zmiany administracyjno-personalne w latach 1992-2017, Ełk 2018.
  • Guzewicz W., Wkład duchowieństwa diecezji ełckiej w rozwój intelektualny Polski i regionu (Część 1: Dorobek piśmienniczy), „Studia Ełckie” 20(2018), nr 2, s. 205-219.
  • Wierny Bogu, bliski ludziom. Ks. Włodzimierz Wincenty Wielgat (1927-2011), red. W. Guzewicz, M. Radziłowicz, Ełk 2013.
  • Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku. Historia, wykładowcy i ich publikacje w latach 1992-2005, red. W. Kalinowski, Ełk 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8df66d7b-b1f8-437c-9d4e-63f69fe41170
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.