PL EN


2015 | 17 | 103-110
Article title

Development Strategy of the Mazowieckie Voivodship 2030 – reflections

Content
Title variants
PL
Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku – refleksje
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is a collection of critical reflections on the „Regional Development Strategy of the Mazowieckie Voivodship 2030. Mzzowsze as on Innovative Region”. The authors discuss provisions of the Strategy on the territorial dimension of development and SWOT analysis. Against this background, the main problems of development of Mazovia region, possible scenarios of development and ways to achieve the objectives of the strategy are discussed.
PL
Artykuł jest zbiorem krytycznych refleksji na temat Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze. Omówiono w nim zapisy Strategii na temat terytorialnego wymiaru rozwoju oraz wyniki analizy SWOT. Na tym tle przedyskutowano główne problemy rozwojowe Mazowsza, możliwe scenariusze rozwoju oraz sposoby realizacji celów strategii.
Year
Issue
17
Pages
103-110
Physical description
Dates
published
2015-06
Contributors
  • Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
References
  • Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze [en: Development strategy of the Mazowieckie Voivodship 2030. Mazovia as on Innovative Region], 2013, Municipal Government of the Mazowieckie Voivodship, Warsaw
  • Strategia Rozowju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja) [en: Mazowieckie Voivodship Development Strategy up to 2020 (update)], 2006, Municipal Government of the Mazowieckie Voivodship, Warsaw.
  • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie [en: National Regional Development Strategy 2010-2020: Regions, Cities, Rural Areas,], 2010, Ministry of Regional Development, Warsaw.
  • Karpiński Andrzej, 2014, Rola strategii długookresowej w rozowju regionu – pozytywne wzorce – najczęstsze błędy, [en: The role of long-term strategy in the development of the region – positive role models – the most common mistakes], “MAZOWSZE Studia Regionalne”, no 14, p. 39-54.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8dffbe18-47e6-4a99-aef7-eaef254077a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.