PL EN


2012 | 2(43) | 27-37
Article title

Nietypowe formy pracy w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
ATYPICAL FORMS OF EMPLOYMENT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nietypowe formy zatrudnienia stają się coraz ważniejsze w krajach uprzemysłowionych. Na europejskich rynkach pracy w ostatnich latach obserwuje się rosnące powstanie tak zwanych "bardziej elastycznych form pracy", które odbiegają od standardowych umów o pracę. Wzrost ilości umów na czas określony, „mini-praca” - w niepełnym wymiarze czasu i zatrudnianie przez agencje pracy, potencjalnie zwiększają elastyczność zatrudnienia dla przedsiębiorstwa - a także do pewnego stopnia - dla pracowników, jednak te formy zatrudnienia są uważane za gorsze i bardziej ryzykowne w porównaniu z regularnym (tradycyjnym) zatrudnieniem, w szczególności w zakresie możliwości osiągnięcia zysków i bezpieczeństwa pracy.
EN
Atypical forms of employment are becoming increasingly important in industrialised countries. In European labour markets in recent years, there has been a growing emergence of so-called ‘more flexible forms of work’, which deviate from standard employment contracts. The growth of fixed-term contracts, mini-jobs, part-time working and agency work potentially increases flexibility for companies – and also to some extent for employees – but these forms of employment are generally regarded as inferior and more risky compared with regular employment, particularly in terms of earning potential and job security.
Year
Issue
Pages
27-37
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e0420ac-a49e-4852-a8a5-3b6ebb02fe31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.