PL EN


2014 | 3/1 | 11-18
Article title

Wiarygodność ekonomii

Content
Title variants
EN
credibility of economics
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Contemporary economics is fraught with certain natural weaknesses, which cannot be eliminated. These weakness include: problems with the formulation of universal laws, unconditional truth and forecasting. There is little doubt about the fact that these problems arise from the very nature of economics as a social science. Therefore, with some humility, economists should address the reliability of discipline.
Keywords
Year
Issue
3/1
Pages
11-18
Physical description
Contributors
References
  • Akerlof G.A., Shiller R.J., Zwierzęce instynkty, Studio Emka, Warszawa 2010. Bieniok H., Gruszczyńska-Malec G., Królik G., Techniki kreatywnego myślenia, Wydawnictwo`Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013. Blikowska J., Kwiek J., Chcą odczytać przyszłość, „Rzeczpospolita” z 2 stycznia 2014`roku. Buttolph Johnson J., Reynolds H.T., Mycoff J.D., Metody badawcze w naukach politycznych,`Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2010. Czerwiński Z., Czy ekonomia jest nauką?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”`1996, z. 1. Grabski M.W., Uczciwość i wiarygodność nauki. Praktyka, „Nauka” 2009, nr 2. Kranz-Mozer B., Modele metodologiczne w naukach społecznych, w: Słownik społeczny,`red. B. Szlachta, Wydawnictwo WA M, Kraków 2004. Kreissl R., Dlaczego wiara w naukę nas ogłupia, Wydawnictwo WA M, Kraków 2012. Mała encyklopedia filozofii, red. S. Jedynak, Branta, Bydgoszcz 1996. Micklethwait J., Wooldridge A., Szamani zarządzania, Zysk i S-ka, Poznań 2000. Sedlaček T., Ekonomia dobra i zła, Studio Emka, Warszawa 2012. Sedlaček T., Orrell B., Zmierzch homo economicus, Studio Emka, Warszawa 2012. Staehle W.H., Management. Eine verhaltenswissenschaftliche Einführung, Verlag Franz`Vahlen, München 1980. Thom R., O naukowości nauk humanistycznych, w: Człowiek w nauce współczesnej,`red. K. Michalski, Znak, Kraków 2006. Woś R., Ekonomia, nauka nieścisła, „Dziennik Gazeta Prawna” z 30–26 grudnia 2013`roku. Zawiślak A.M., Ekonomia. Nauka praw tymczasowych, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej`Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Warszawa 2000. Zawiślak A.M., O kwantach, rynkach i ekonomistach. Ikebana zadziwień i paradoksów, Poltext, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e0751f3-d735-40e6-8836-825ba504340a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.