PL EN


2014 | 1 | 110-121
Article title

Praktyka dydaktyczna Profesor Iji Lazari-Pawłowskiej jako egzemplifikacja ideału opiekuna spolegliwego. Refleksje ucznia

Content
Title variants
EN
The Didactic Practice of Professor Ija Lazari-Pawłowska as an Example of “Trustworthy Guardian” – the Pupils Reflections
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tadeusz Kotarbiński wypracował naczelny ideał etyczny nazywany spolegliwym opiekuństwem. Stawia on bardzo duże wymagania etyczne, zwłaszcza osobom wychowującym innych. Okazuje się, że ideał ten ma wiele potwierdzeń praktycznych (np. J. Korczak). Powstaje jednak problem zajęcia tej postawy w życiu codziennym. Otóż właśnie w codziennej praktyce nauczania akademickiego profesor ija Lazari-Pawłowska jawi się autorowi jako spełnienie tego ideału. Autor podaje powody takiej identyfikacji, zwłaszcza w opisie praktyki seminaryjnej prof. Pawłowskiej. Tekst wskazuje na wartości humanistyczne ideału opiekuna spolegliwego i jego uniwersalny charakter oraz źródła. Podkreśla też aktualność tej postawy w dzisiejszych czasach wykazujących liczne napięcia w kulturze dotyczące wyborów etycznych.
Year
Issue
1
Pages
110-121
Physical description
Contributors
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
References
 • Infeld L., Kotarbiński T., Russell B. (1981). Religia i ja. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Kołakowski L. (2008). Wśród znajomych. O różnych ludziach mądrych, zacnych, interesujących i o tym, jak czasy swoje urabiali. Kraków: Wyd. Znak.
 • Kotarbińska J. (1991). Przesłania Tadeusza Kotarbińskiego. W: J. Kotarbińska, Fragmenty filozoficzne. Warszawa: PWN.
 • Kotarbiński T. (1956). Zagadnienia etyki niezależnej. Kronika, nr 21, Łódź, s. 1-4.
 • Kotarbiński T. (1986a). Medytacje o życiu godziwym. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Kotarbiński T. (1986b). Tezy etyki niezależnej. Ruch Filozoficzny, t. XLIII, nr 3-4, s. 239-240.
 • Kotarbiński T. (1987). Pisma etyczne, red. P.J. Smoczyński. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź: Ossolineum.
 • Kotarbiński T., Kuźnicka M. (2006). Tadeusza Kotarbińskiego poczta do Karmelu. Korespondencja Tadeusza Kotarbińskiego i Marii Kuźnickiej z lat 1945-73. Warszawa: Wyd. iFiS PAN.
 • Ossowska M. (1986). Etos rycerski i jego odmiany. Warszawa: PWN.
 • Pawłowska I. (1992). Etyka. Pisma wybrane, wyb. i red. P.J. Smoczyński. Wrocław – Warszawa – Kraków: Ossolineum.
 • Wojcieszek K. (1989). Współczesne przejawy etosu rycerskiego, praca dyplomowa, Wydział historyczno-Filozoficzny Uniwersytetu łódzkiego, promotor Ija Lazari-Pawłowska, Łódź, rękopis.
 • Wolak Z. (1993). Neotomizm a Szkoła Lwowsko-Warszawska. Kraków: Ośrodek Badań interdyscyplinarnych.
 • Woleński J. (1986). Filozofia Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Wrocław: Wyd. UWr.
 • Woleński J. (1990). Kotarbiński. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e08c7ae-7b47-45ca-8601-c407687f1307
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.