PL EN


2016 | 3(28) | 27-37
Article title

Wpływ wskaźników finansowych na ratingi kredytowe banków z krajów strefy euro

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza determinant mających wpływ na credit rating banków należących do strefy euro. W związku z tym dokonano przeglądu literaturowego, na podstawie którego postawiono hipotezę: istotny statystycznie wpływ na credit rating danego banku wywierają wskaźniki jakości aktywów, zyskowności, płynności, adekwatności kapitałowej. Do weryfikacji postawionej hipotezy zastosowano logitowe modele panelowe. Do badania zebrano informacje na temat publikacji długoterminowych ratingów kredytowych banków w latach 1998-2015. Credit ratingi zdekodowano liniowo na dane o charakterze liczbowym. Jako zmienne niezależne wykorzystano wskaźniki finansowe. Do badania użyto danych kwartalnych. Niezbędne dane pozyskano z bazy Thomson Reuters
Year
Issue
Pages
27-37
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e10ca18-d2ea-4edf-b70d-5a85fca0fdf1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.