PL EN


2017 | 483 | 57-67
Article title

Zastosowanie metody DEA do oceny efektywności badań na rzecz ochrony powietrza i klimatu

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jakość powietrza atmosferycznego jest jednym z wyznaczników jakości życia współczesnego człowieka. Artykuł prezentuje wyniki badań w zakresie oceny efektywności działań na rzecz ochrony powietrza i klimatu w ujęciu województw w Polsce. Ocenę efektywności działań przeprowadzono przy użyciu metody DEA z zastosowaniem modelu NR-CCR zorientowanego na nakłady. Źródłem danych do analizy były wtórne dane statystyczne za rok 2015, dostępne w statystyce publicznej. Głównym rezultatem badań jest klasyfikacja województw i ich podział na obiekty efektywne i nieefektywne pod względem działań w zakresie ochrony powietrza i klimatu oraz ranking województw nieefektywnych. Oprócz wyznaczenia średniej efektywności przekształcenia nakładów w efekty zastosowanie modelu NR-CCR pozwoliło na określenie efektywności cząstkowych poszczególnych nakładów. Dzięki temu możliwe było wskazanie źródeł nieefektywności działań mogących utrudniać poprawę stanu jakości powietrza i klimatu w Polsce.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e13fd76-afd9-4241-9b56-638e97d355d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.