PL EN


2014 | 1(18) | 66-74
Article title

Rachunkowość zarządcza ukierunkowana na ochronę środowiska jako przejaw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
Management accounting directed at environmental protection as an expression of corporate social responsibility
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the tools which helps improve environmental responsibility is management accounting directed at environmental protection. For this reason, the article attempts to answer the question whether it is really necessary to direct accounting at environmental protection and to what extent it is obliged/encouraged by the legislation?
Year
Issue
Pages
66-74
Physical description
Contributors
author
References
 • Accounting and Financial Reporting for Environmental Cost and Liabilited, Workshop Manual, UNCTAD, November, 2000, www.accaglobal.com.
 • Baran W., Warunki funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej w generowaniu informacji zarządczej, [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, seria Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 32, Szczecin 2011.
 • Environmental Accounting for Decision Making at Ontario Hydro, United States Environmental Protection Agency EPA, Washington, June 1995.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 1996.
 • Gray R., Bebbington J., Walters D., Accouting for the Environment, London 1993.
 • International Guidance Dokument, Environmental Management Accouting, IFAC, New York, August 2005.
 • Kryk B., Narzędzia rachunkowości zarządczej w pomiarze/ocenie działalności ekologicznej przedsiębiorstw, w druku, 2013.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, IASB, SKwP, Warszawa 2002.
 • Public Accounts and Estimimates Committee, Interim Report of the Inquiry into Environmental Accounting and Reporting, Parlamentof Victoria, Melbourne, June 1999, p. 9.
 • Stępień M., Przesłanki i kierunki rozwoju „rachunkowości dla środowiska”, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008, nr 5.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ze zmianami, tekst jednolity Dz U2013, poz. 330, 613.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e197d17-5cdd-408b-84d2-cc590076bbfd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.